BOOST YOUR SUCCESS!

Đồng hành cùng thành công của bạn!

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Bảo vệ dữ liệu và bảo mật danh tính của khách hàng là vấn đề của sự tin tưởng và vô cùng quan trọng với chúng tôi. 


Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, giao dịch trên website VietnamWorks Learning thuộc quyền sở hữu của Công ty cổ phần Navigos Group Việt Nam.


Chính sách này mô tả cách VietnamWorks Learning tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của bạn. Việc bạn truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên learning.vietnamworks.com được hiểu là bạn đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ chính sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của chính sách.1. Mục đích thu thập thông tin


Việc thu thập thông tin cá nhân nhằm phục vụ cho các mục đích:


- Tư vấn các khóa học cho bạn dựa trên nhu cầu của bạn;


- Hỗ trợ các vấn đề liên quan đến đơn hàng của bạn;


- Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, giả mạo bạn.2. Phạm vi thu thập thông tin


Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi:


- Bạn trực tiếp cung cấp trên website VietnamWorks Learning. Thông tin bao gồm: họ tên đầy đủ, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ, tên công ty (nếu có).


- Bạn tương tác với website VietnamWorks Learning. Chúng tôi sử dụng cookies và công nghệ theo dấu khác để thu thập thông tin quá trình tương tác của bạn với website VietnamWorks Learning.3. Lưu trữ và bảo mật thông tin cá nhân


Mọi thông tin của bạn được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống VietnamWorks Learning.


- Chúng tôi có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép thông tin của bạn. Chúng tôi cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho thông tin của bạn khi bạn truy cập. 


- Khi thu thập dữ liệu, chúng tôi thực hiện lưu giữ và bảo mật thông tin của bạn tại hệ thống máy chủ và các thông tin này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa (firewall), các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu.


Thông tin của bạn sẽ được lưu trữ cho đến khi bạn yêu cầu hủy bỏ hoặc thực hiện hủy bỏ.4. Chia sẻ thông tin khách hàng


Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ một số hoạt động cần thiết dưới đây:


- Các đối tác là bên cung cấp dịch vụ cho chúng tôi liên quan đến thực hiện đơn hàng và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần thiết cũng như áp dụng các quy định bảo mật thông tin cá nhân.


- Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ từ một nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba để thực hiện một số hoạt động liên quan đến website VietnamWorks Learning và khi đó bên thứ ba này có thể truy cập hoặc xử lý các thông tin cá nhân trong quá trình cung cấp các dịch vụ đó. Chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba này tuân thủ mọi luật lệ về bảo vệ thông tin cá nhân liên quan và các yêu cầu về an ninh liên quan đến thông tin cá nhân.


- Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin cá nhân nếu điều đó do luật pháp yêu cầu và việc tiết lộ như vậy là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình pháp lý.5. Quyền của khách hàng đối với thông tin cá nhân


Bạn có quyền cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi và có thể thay đổi quyết định đó vào bất cứ lúc nào.


Bạn có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu chúng tôi thực hiện việc này.6. Liên hệ và giải đáp thắc mắc


Bất kỳ thắc mắc nào về Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi trong giờ hành chính (9:00 - 12:00 và 13:00 - 18:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6) để được giải đáp.


Bạn có thể xem đầy đủ các thông tin liên hệ tại đây.7. Đơn vị thu thập và quản lý thông tin


Công Ty TNHH Một Thành Viên Đào Tạo & Phát Triển Nhân Lực Việt


Địa chỉ: Tầng 20, tòa nhà E.Town Central, 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4, TP. HCM, Vietnam


Điện thoại: (84 28) 3925 5000

HỌC ĐÚNG KIẾN THỨC, PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP
CÙNG CÁC KHÓA HỌC CỦA VIETNAMWORKS LEARNING

VietnamWorks Learning đảm bảo rằng các khóa học của chúng tôiluôn có giá tốt nhất!

-

Mạng xã hội

Copyright ©2018 VietnamWorks Learning. All Rights Reserved

VietnamWorks Learning

Một sản phẩm của Navigos Group

Tầng 20, 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028 5404 4520

Email: support@learning.vietnamworks.com

Chấp nhận các loại thẻ