Định Khoản Cho Người Mất Gốc

Cung cấp bởi Phan Đắc Hoan
  • Hệ thống bài giảng trình bày chi tiết, rõ ràng theo từng nhóm tài khoản
  • Cấu trúc bài học cụ thể, hướng dẫn kỹ càng từ lý thuyết cho đến lưu ý từng tình huống thực tế
  • Giúp học viên hiểu được bản chất từng tài khoản trong hệ thống kế toán của doanh nghiệp qua những tình huống ví dụ bằng các hoá đơn, chứng từ
Định Khoản Cho Người Mất Gốc
499.000 ₫
  • Học online
  • 2 giờ 12 phút
  • 13 video
  • Tiếng Việt
  • Cam kết hài lòng 100% Xem chi tiết
Xem tổng quát

Nội dung khóa học

  • Video
  • Tài liệu học
Nội dung bài học
132 phút
13 video
00:06:16 Bài 1: Chuẩn mực chế độ kế toán doanh nghiệp và kỳ kế toán
Xem thử
00:18:13 Bài 2: Tìm hiểu hệ thống tài khoản kế toán theo hai thông tư hiện hành của Bộ Tài Chính
00:04:34 Bài 3: Hướng dẫn về quan hệ đối ứng tài khoản
00:07:35 Bài 4: Chia sẻ về Nguyên tắc định khoản kế toán dễ nhớ
00:17:25 Bài 5: Hướng dẫn định khoản về tiền mặt, tiền gửi, doanh thu tài chính, chi phí tài chính
00:13:13 Bài 6: Hướng dẫn định khoản về nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, chi phí sản xuất dở dang, thành phẩm, hàng hoá
00:12:58 Bài 7: Hướng dẫn định khoản về phải thu khách hàng, doanh thu, thuế và các khoản phải nộp
00:06:03 Bài 8: Hướng dẫn định khoản thuế GTGT đầu vào, phải trả người bán
00:05:48 Bài 9: Hướng dẫn tài khoản tạm ứng, phải thu khác, chi phí phải trả, phải trả khác, các khoản vay
00:06:08 Bài 10: Hướng dẫn tài khoản tài sản cố định hữu hình, thuê tài chính, vô hình, khấu hao, chi phí trả trước
00:09:28 Bài 11: Hướng dẫn tài khoản phải trả người lao động, phải trả khác
00:08:39 Bài 12: Hướng dẫn về tài khoản chi phí nguyên vật liệu, nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung
00:15:10 Bài 13: Hướng dẫn về chi phí bán hàng, chi phí quản lý, thu nhập khác, chi phí khác

Tôi sẽ học gì?

Khoá học giúp học viên hiểu đúng và làm đúng được bản chất của hệ thống tài khoản kế toán trong doanh nghiệp. Với cấu trúc bài học được phân chia chi tiết, theo các nhóm tài khoản thường xuyên được sử dụng cùng nhau. Mỗi bài được chia làm 2 phần rõ ràng: lý thuyết (gồm định nghĩa và các trường hợp định khoản) và bài tập (ví dụ thực tế từ hoá đơn), giúp học viên nắm được rõ bản chất của hệ thống tài khoản cũng như cách áp dụng vào tình huống thực tế.

                  

* LỢI ÍCH HỌC VIÊN

Sau khi tham gia khóa học "Định Khoản Cho Người Mất Gốc", học viên sẽ đạt được các lợi ích sau:

- Lý thuyết về hệ thống các tài khoản cũng như về các nguyên tắc, chuẩn mực kế toán

- Các trường hợp định khoản của từng tài khoản kế toán

- Phân loại, cách sử dụng của các tài khoản đặc biệt trong các tình huống định khoản cụ thể

- Thực hành qua bài tập ví dụ bằng hoá đơn cụ thể trong bài giảng

            

* ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

Khóa học "Định Khoản Cho Người Mất Gốc" hoàn toàn phù hợp với:

- Kế toán viên chưa tự tin với kỹ năng định khoản kế toán của mình

- Kế toán nội bộ công ty, cần củng cố kiến thức chuyên môn phục vụ cho công việc

- Người mới bắt đầu công việc kế toán, cần bổ sung những kiến thức căn bản về tài khoản để định khoản được chính xác hơn

           

* YÊU CẦU KHÓA HỌC

Để tham gia khóa học "Định Khoản Cho Người Mất Gốc", học viên chỉ cần có:

- Máy tính/ điện thoại/ máy tính bảng có kết nối internet

- Sổ/ vở và bút để ghi chú lại những kiến thức cần thiết

Thông tin về giảng viên

Phan Đắc Hoan

5 khoá học

* Kinh nghiệm và thành tựu

Giảng viên Phan Đắc Hoan đạt Chứng chỉ Kiểm toán viên CPA năm 2010, tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành kinh tế năm 2012.

- Anh hiện là Kiểm toán viên - Phó Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn AAGroup.

- Phan Đắc Hoan  Anh từng là Trưởng Chi Nhánh Hà Nội tại Công Ty TNHH Kiểm Toán An Phát AFC, Chủ nhiệm kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ASEAN, Trưởng ban Tài chính tại Chi nhánh Công ty Sông Hồng 25 - Tổng Công ty Xây dựng Sông Hồng,  phụ trách Phòng Kế toán tại Nhà máy đóng tàu Kiên Giang Công ty Cơ khí 82 - Bộ giao thông

- Ngoài ra, anh cũng từng phụ trách mảng đào tạo kế toán, tư vấn thuế, kiểm soát chất lượng.

Để lại thông tin để được tư vấn thêm