Khóa học đào tạo nghiệp vụ Kế Toán - Kế Toán Thuế - Báo Cáo Tài Chính - Tổng Hợp Kế Toán

Kế toán là một cách để truyền đạt sức khỏe tài chính của một doanh nghiệp hoặc một tổ chức tới bất kỳ và tất cả các bên quan tâm. Đó là một cách đánh giá tài sản, nợ phải trả và dòng tiền hoặc tương lai của một thực thể cho tất cả các nhà đầu tư hiện tại và tương lai. Đó là huyết mạch của một doanh nghiệp và tất cả các loại hình kinh doanh đều có thông tin cơ bản được ghi lại để hoàn thành công việc đó.

Với khóa học kế toán chuyên nghiệp của VietnamWorks Learning do các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trực tiếp giảng dạy sẽ giúp bạn có cái nhìn sâu sắc hơn về nghề và hỗ trợ cho công việc tương lai.

Trong khóa học, bạn sẽ được đào tạo chuyên sâu về:

Nguyên Lý kế toán cho người mới bắt từ A – Z bao gồm:

 • Tổng quan về kế toán doanh nghiệp
 • Hệ thống tài khoản kế toán và phương pháp hạch toán định khoản
 • Kế toán các yếu tố cơ bản của báo cáo tài chính
 • Báo cáo tài chính và hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp
 • Hệ thống chừng từ kế toán
 • Sổ sách kế toán và hình thức kế toán
 • Phương pháp tích giá và trích khấu hao tài sản cố định

Thực Hành Kế Toán Xây Dựng Trong Doanh Nghiệp gồm:

 • Hợp đồng trong xây dựng
 • Dự toán trong xây dựng
 • Kế toán chi phí giá thành
 • Kế toán thanh quyết toán và doanh thu
 • Kế toán tại công ty tư vấn xây dựng
 • Kế toán chủ đầu tư
 • Báo cáo tài chính

Học Thực Tế Kế Toán Thuế Từ A – Z gồm:

 • Tìm hiểu về các ứng dụng hỗ trợ kê khai, nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế điện tử
 • Lệ phí môn bài và phương pháp kê khai, nộp lệ phí môn bài
 • Thuế giá trị gia tăng và phương pháp kê khai, nộp thuế GTGT
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp và phương pháp tạm tính, nộp thuế và quyết đoán thuế TNDN
 • Thuế thu nhập cá nhân và phương pháp tính thuế, kê khai, nộp thuế, và quyết đoán thuế TNCN
 • Thuế thu nhà thầu nước ngoài và phương pháp tính thuế, đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế và quyết đoán thuế nhà thầu nước ngoài.
 • Hóa đơn, chứng từ và thủ tục đặt in, phát hành và sử dụng hàng hóa đơn.

Kế Toán Thuế Của Doanh Nghiệp gồm:

 • Kế toán thuế giá trị gia tăng
 • Kế toán thuế thu nhập cá nhân
 • Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Kế toán một số sắc thuế khác
 • Hạch toán thuế trong công tác kế toán của doanh nghiệp
 • Thanh quyết toán thuế và giải đáp một số vướng mắc thường gặp trong công tác thuế

Thực Hành Lập Sổ Sách Kế Toán và Báo Cáo Tài Chính Trên Excel Bằng Chứng Từ Thực Tế:

 • Kiến thức về Excel
 • Tổ chức số liệu kế toán tổng hợp trên excel

Kế toán là một cách để truyền đạt sức khỏe tài chính của một doanh nghiệp hoặc một tổ chức tới bất kỳ và tất cả các bên quan tâm. Đó là một cách đánh giá tài sản, nợ phải trả và dòng tiền hoặc tương lai của một thực thể cho tất cả các nhà đầu tư hiện tại và tương lai. Đó là huyết mạch của một doanh nghiệp và tất cả các loại hình kinh doanh đều có thông tin cơ bản được ghi lại để hoàn thành công việc đó.

Với khóa học kế toán chuyên nghiệp của VietnamWorks Learning do các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trực tiếp giảng dạy sẽ giúp bạn có cái nhìn sâu sắc hơn về nghề và hỗ trợ cho công việc tương lai.

Trong khóa học, bạn sẽ được đào tạo chuyên sâu về:

Nguyên Lý kế toán cho người mới bắt từ A – Z bao gồm:

 • Tổng quan về kế toán doanh nghiệp
 • Hệ thống tài khoản kế toán và phương pháp hạch toán định khoản
 • Kế toán các yếu tố cơ bản của báo cáo tài chính
 • Báo cáo tài chính và hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp
 • Hệ thống chừng từ kế toán
 • Sổ sách kế toán và hình thức kế toán
 • Phương pháp tích giá và trích khấu hao tài sản cố định

Thực Hành Kế Toán Xây Dựng Trong Doanh Nghiệp gồm:

 • Hợp đồng trong xây dựng
 • Dự toán trong xây dựng
 • Kế toán chi phí giá thành
 • Kế toán thanh quyết toán và doanh thu
 • Kế toán tại công ty tư vấn xây dựng
 • Kế toán chủ đầu tư
 • Báo cáo tài chính

Học Thực Tế Kế Toán Thuế Từ A – Z gồm:

 • Tìm hiểu về các ứng dụng hỗ trợ kê khai, nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế điện tử
 • Lệ phí môn bài và phương pháp kê khai, nộp lệ phí môn bài
 • Thuế giá trị gia tăng và phương pháp kê khai, nộp thuế GTGT
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp và phương pháp tạm tính, nộp thuế và quyết đoán thuế TNDN
 • Thuế thu nhập cá nhân và phương pháp tính thuế, kê khai, nộp thuế, và quyết đoán thuế TNCN
 • Thuế thu nhà thầu nước ngoài và phương pháp tính thuế, đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế và quyết đoán thuế nhà thầu nước ngoài.
 • Hóa đơn, chứng từ và thủ tục đặt in, phát hành và sử dụng hàng hóa đơn.

Kế Toán Thuế Của Doanh Nghiệp gồm:

 • Kế toán thuế giá trị gia tăng
 • Kế toán thuế thu nhập cá nhân
 • Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Kế toán một số sắc thuế khác
 • Hạch toán thuế trong công tác kế toán của doanh nghiệp
 • Thanh quyết toán thuế và giải đáp một số vướng mắc thường gặp trong công tác thuế

Thực Hành Lập Sổ Sách Kế Toán và Báo Cáo Tài Chính Trên Excel Bằng Chứng Từ Thực Tế:

 • Kiến thức về Excel
 • Tổ chức số liệu kế toán tổng hợp trên excel

Khóa Học Bổ Ích

Nguyên Lý Kế Toán Cho Người Mới Bắt Đầu Từ A - Z

Đến với khóa học Nguyên Lý Kế Toán Cho Người Mới Bắt Đầu Từ A – Z, chắc chắn những bạn sẽ hiểu được bản chất kế toán là gì và hình dung rõ ràng các công việc mà kế toán phải làm tại doanh nghiệp. Và khi bạn hoàn thành khóa học bạn sẽ có được:

 • Hiểu được bản chất kế toán là gì và hình dung rõ ràng các công việc mà kế toán phải làm tại doanh nghiệp.
 • Hiểu về hạch toán kế toán, các nguyên tắc cơ bản và đối tượng sử dụng của hạch toán kế toán
 • Hiểu được các phương pháp kế toán.
 • Hạch toán (định khoản) được các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Biết được các phương pháp tính giá thành sản phẩm, tính giá vốn hàng tồn kho và tính khấu hao tài sản cố định trong kế toán.
 • Hiểu được nội dung báo cáo tài chính.
 • Hiểu được chứng từ kế toán, sổ kế toán, phân biệt được các loại sổ sách kế toán tổng hợp và chi tiết.
 • Nắm được các hình thức ghi sổ kế toán khác nhau.
 • Hiểu được cách ghi chép một số sổ sách kế toán cơ bản. Đặc biệt người học sẽ được tặng phần mềm kế toán trên Excel do chính giảng viên đã tạo lập để thực hành và sử dụng trong công việc.

Thực Hành Kế Toán Xây Dựng Trong Doanh Nghiệp

Đến với khóa học Thực Hành Kế Toán Xây Dựng Trong Doanh Nghiệp, bạn sẽ học được về dự toán, định mức, quy trình kế toán chi phí giá thành, doanh thu tại các doanh nghiệp nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn, chủ đầu tư. Giúp học viên nắm chắc kiến thức lý thuyết và thực hành để có thể vận dụng trong thực tế, đặc biệt sử dụng các chứng từ thật giúp học viên có được kiến thức tốt nhất. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có được:

 • Giúp học viên có kiến thức và kế toán xây dựng trên nền tảng doanh nghiệp thực tế, các nghiệp vụ kế toán đa dạng và tổng hợp.
 • Áp dụng ngay trong công việc kế toán doanh nghiệp xây dựng
 • Sau một thời gian làm việc và rèn luyện, học viên có thể nhận thêm việc về làm kế toán dịch vụ hoặc ứng tuyển vào các công ty có quy mô lớn.

Học Thực Tế Kế Toán Thuế Từ A - Z

Đến với khóa học Học Thực Tế Kế Toán Thuế Từ A – Z, sẽ tóm gọn lại cho học viên những nội dung quan trọng và cập nhật những chính sách mới nhất về các loại thuế, phí như: lệ phí môn bài, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế nhà thầu nước ngoài, quy định về quản lý thuế… Trang bị cho học viên hiểu biết sâu về các quy định hiện hành của pháp luật thuế nhằm tránh được những rủi ro về thuế cho doanh nghiệp của mình. Ngoài ra khóa học còn giúp bạn khắc phục lỗi kê khai và nộp thuế, qua đó giúp bạn chủ động hơn trong công việc của mình. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có được:

 • Được trang bị toàn bộ các quy định pháp luật hiện hành về các loại thuế như: Lệ phí môn bài, thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, thuế nhà thầu, các quy định về sử dụng hóa đơn chứng từ, pháp luật về quản lý thuế…
 • Tính toán, xác định đầy đủ và thành thạo các loại thuế, phí.
 • Kê khai thành thạo vào phần mềm hỗ trợ kê khai thuế “HTKK” tất các các loại thuế trên, cũng như có thể điều chỉnh những sai sót trên tờ khai (nếu có).
 • Biết cách đăng ký mã số thuế TNCN, mã số thuế người phụ thuộc và mã số thuế nhà thầu nước ngoài, cũng như cách đăng ký phương pháp khấu trừ thuế GTGT, thủ tục đặt in và phát hành hóa đơn.
 • Có thể đăng ký nộp tờ khai, đăng ký nộp thuế qua mạng và cách nộp tờ khai qua mạng, cũng như nộp thuế điện tử, cách điều chỉnh tiền thuế đã nộp trong trường hợp nộp sai hay thiếu sót bất kỳ thông tin nào.
 • Khắp phục được các lỗi trong quá trình kê khai, nộp tờ khai qua mạng.
 • Ngoài ra người học sẽ được tặng kèm theo các biểu mẫu rất hữu ích phục vụ cho công việc và tài liệu tham khảo những quy định hiện hành về các loại thuế, phí.

Kế Toán Thuế Của Doanh Nghiệp

Đến với khóa học Kế Toán Thuế Của Doanh Nghiệp, giúp học viên có các kiến thức cơ bản về thuế và thực hành công tác thuế tại doanh nghiệp, xử lý các vấn đề vướng mắc của thủ tục hành chính liên quan tới công tác thuế, các vấn đề về chứng từ thuế, báo cáo thuế của doanh nghiệp. Và sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có được:

 • Kiến thức về phần mềm kê thuế, các chứng từ trên cơ sở doanh nghiệp giả lập, sát với thực tế công việc. Sau khóa học, người học có thể áp dụng ngay trong công việc thực tế.
 • Kiến thức và các văn bản pháp luật mới nhất. Bài tập hệ thống hóa cho cả khóa học, giảng viên hướng dẫn thực hành trực tiếp.
 • Kiến thức về quy trình kế toán thuế hiện nay tại các doanh nghiệp.
 • Có thể áp dụng ngay trong công việc kế toán doanh nghiệp. Sau một thời gian làm việc và rèn luyện học viên có thể nhận thêm việc về làm kế toán dịch vụ, hoặc tìm các công ty lớn hơn.
 • Xử lý các sai sót và vướng mắc liên quan tới công tác kế toán thuế.

Thực Hành Lập Sổ Sách Kế Toán Và Báo Cáo Tài Chính

Đến với khóa học Thực Hành Lập Sổ Sách Kế Toán Và Báo Cáo Tài Chính Trên Excel Bằng Chứng Từ Thực Tế, giúp học viên có thể tạo ra được một ứng dụng kế toán tổng hợp trên excel. Với ứng dụng này người làm kế toán cần nhập dữ liệu vào một bẳng tính (SHEET) duy nhất, các loại sổ sách, báo cáo kế toán chi tiêu và tổng hợp, cũng như báo cáo tài chính số liệu sẽ tự động chuyển sang một cách chính xác, giúp bạn tiết kiệm thời gian, sức lực, tăng hiệu quả và năng suất trong công việc giúp nâng cao thu nhập trong tương lai. Đến với khóa học, học viên sẽ có được:

 • Được hướng dẫn chi tiết từng bước thực hiện làm kế toán trên Excel, từ những công việc đầu tiên đến cuối cùng.
 • Tự tạo cho mình một ứng dụng kế toán tổng hợp trên Excel đúng chuẩn theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016.
 • Tự hạch toán thành thạo các nghiệp vụ kế toán phát sinh của doanh nghiệp trên phần mềm Excel.
 • Tổng hợp và lập đầy đủ các sổ sách kế toán tổng hợp, cũng như chi tiết.
 • Ứng dụng công thức để truy xuất và liên kết dữ liệu các sổ sách kế toán với nhau thuận tiện và tiết kiệm được nhiều thời gian.
 • Tự tay lập hoàn chỉnh bộ báo cáo tài chính năm.
 • Nắm vững cách kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán và cách điều chỉnh các sai sót kế toán.
 • Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Excel.
 • Sau khi tham gia khóa học kỹ năng tin học văn phòng và đặc biệt là khả năng sử dụng Excel sẽ tăng lên vượt bậc, dễ dàng ứng dụng kỹ năng Excel này để làm các công việc văn phòng khác.

Kiến Thức Liên Quan

Chuyên dụng cho kế toán – Top 5 khóa học thực hành nâng cao...

Phần mềm bảng tính Excel là một trong những phần mềm quan trọng nhất tại nơi làm việc ở khắp mọi nơi trên thế giới. Cho dù bạn đang phải lập ngân sách, hay làm kế toán,  quản lý danh sách các khách hàng hoặc lên kế hoạch cho...

14 bí quyết giúp tiết kiệm thời gian trong Microsoft Excel

Microsoft Excel là một công cụ mạnh mẽ, và có đầy đủ tính năng dành cho các công việc cần xử lý dữ liệu. Cho dù bạn dùng nó ở chỗ làm hay ở nhà thì việc sử dụng những tính năng giúp bạn tiết kiệm thời gian luôn...