Học Lập Trình ReactJS Và Redux Từ Đầu, Tạo Ứng Dụng Fullstack Với Node.js và ReactJS

Cung cấp bởi Nguyễn Đức Việt
  • Nắm được kiến thức bài bản từ đầu về thư viện Javascript nổi tiếng phát triển bởi Facebook - React JS
  • Thiết kế những trang web dựa trên nền tảng React một cách chuyên nghiệp nhất
  • Từng bước tự tin ứng tuyển vào các công ty lập trình React
Học Lập Trình ReactJS Và Redux Từ Đầu, Tạo Ứng Dụng Fullstack Với Node.js và ReactJS
699.000 ₫
  • Học online
  • 22 giờ 6 phút
  • 170 video
  • Tiếng Việt
  • Cam kết hài lòng 100% Xem chi tiết
Xem tổng quát

Nội dung khóa học

  • Video
  • Tài liệu học
Phần 1: Giới thiệu - cài đặt - và chạy chương trình React JS đầu tiên
33 phút
3 video
00:13:40 Bài 1: Giới thiệu React JS
Xem thử
00:10:04 Bài 2: Cài đặt công cụ
00:09:32 Bài 3: Chạy app React JS đầu tiên
Phần 2: Khái niệm và bốn cách định nghĩa component trong React JS
20 phút
4 video
Phần 3: Khái niệm và cách truyền thông tin qua Props trong Component
18 phút
2 video
Phần 4: Thực hành JSX và hàm 'Map' thông dụng
15 phút
2 video
Phần 5: Thực hành kiến thức Component qua bài tập chuyển đổi giao diện từ bootstrap 4 sang React JS
33 phút
4 video
Phần 6: Hai cách viết tương tác trong React JS
16 phút
2 video
Phần 7: Khái niệm State - thao tác với state
17 phút
2 video
Phần 8: Thay đổi state và sử dụng thuộc tính Default Value
10 phút
2 video
Phần 9: Học về LifeCycle của React Component
48 phút
6 video
Phần 10: Học về React Router và thực hành tạo giao diện
40 phút
4 video
Phần 11: Chuyển đổi từ giao diện thành React Component
27 phút
2 video
Phần 12: Tích hợp React Router để thao tác không cần load lại trang
26 phút
3 video
Phần 13: Tạo dữ liệu và load dữ liệu Json trong React JS
18 phút
2 video
Phần 14: Ánh xạ dữ liệu vào Component và tạo đường dẫn SEO
23 phút
2 video
Phần 15: Cách truyền tham số thông qua URL và nhận dữ liệu từ tham số truyền vào
21 phút
2 video
Phần 16: Hoàn thiện chức năng tin liên quan cho demo
18 phút
2 video
Phần 17: Cách gửi nhận dữ liệu bằng Form trong React JS
44 phút
5 video
Phần 18: Project thiết kế backend với dữ liệu LocalStorage
12 phút
2 video
Phần 19: Thiết kế UX và cắt HTML CSS
45 phút
3 video
Phần 20: Tạo Project React và chuyển đổi từ giao diện HTML sang React
19 phút
3 video
Phần 21: Xử lý các tương tác cơ bản
15 phút
2 video
Phần 22: Thực hành kết nối các component cha con và component ngang cấp
24 phút
3 video
Phần 23: Tạo dữ liệu cho project và đẩy dữ liệu ra giao diện
24 phút
2 video
Phần 24: Logic các bước làm và cách lập trình chức năng tìm kiếm
38 phút
5 video
Phần 25: Lập trình chức năng thêm mới thành viên bằng React js
29 phút
5 video
Phần 26: Hoàn thiện chức năng thêm mới bằng cách tự sinh ID khi tạo mới dữ liệu
8 phút
2 video
Phần 27: Phân tích logic thực hiện chức năng sửa thông tin
17 phút
3 video
Phần 28: Tạo Form sửa dữ liệu và load nội dung khi được kích hoạt
25 phút
3 video
Phần 29: Hoàn thiện chức năng sửa thông tin thành viên
25 phút
3 video
Phần 30: Lập trình chức năng xóa thông tin thành viên
16 phút
2 video
Phần 31: Dữ liệu hóa ứng dụng với LocalStorage
22 phút
2 video
Phần 32: Cách đóng gói ứng dụng và chạy ứng dụng trên Xamp server
17 phút
3 video
Phần 33: Cách đồng bộ code, download code, chạy code và quản lý bằng Github
24 phút
3 video
Phần 34: Bắt đầu với Redux - what & why
17 phút
3 video
Phần 35: Phân tích cấu trúc một ứng dụng Redux
18 phút
2 video
Phần 36: Thực hành với Redux và hàm Subscribe
19 phút
3 video
Phần 37: Tạo ứng dụng kết hợp React - Redux
12 phút
2 video
Phần 38: Cách sử dụng hàm MapDispatchToProps
34 phút
4 video
Phần 39: Giới thiệu Project mới với Redux và Firebase
20 phút
2 video
Phần 40: Học cách sử dụng Firebase trong 30 phút
15 phút
2 video
Phần 41: Thực hành thêm sửa xóa dữ liệu Firebase từ React js
25 phút
4 video
Phần 42: Cài đặt redux - khởi tạo store - khởi tạo reducer
38 phút
5 video
Phần 43: Thực hành kết nối Store và Component hoàn thiện chức năng thêm mới dữ liệu vào Firebase
20 phút
2 video
Phần 44: Chức năng in dữ liệu ra danh sách
21 phút
3 video
Phần 45: Thực hành kết nối App và NoteItem với Redux Store
13 phút
2 video
Phần 46: Chức năng sửa dữ liệu
44 phút
6 video
Phần 47: Chức năng xoá dữ liệu
8 phút
1 video
Phần 48: Xử lý điều hướng sử dụng Store
11 phút
2 video
Phần 49: Tuỳ biến tiêu đề theo chức năng
14 phút
2 video
Phần 50: Lập trình phần hiển thị thông báo cho các thao tác chức năng
17 phút
3 video
Phần 51: Tổng kết
10 phút
2 video
Phần 52: Cài đặt và tạo cơ sở dữ liệu PostgreSQL
18 phút
3 video
Phần 53: Khởi tạo project
16 phút
2 video
Phần 54: Kết nối Node js và PostgreSql
7 phút
2 video
Phần 55: Phân tích logic của một ứng dụng
10 phút
2 video
Phần 56: Dựng frontend bằng React js
21 phút
3 video
Phần 57: Giao tiếp dữ liệu từ Node js sang React JS
25 phút
2 video
Phần 58: Giao tiếp dữ liệu từ React js sang Node JS
65 phút
9 video
Phần 59: Tổng kết ứng dụng
18 phút
2 video

Tôi sẽ học gì?

Khóa học giới thiệu về React JS - thư viện Javascript phát triển bởi Facebook và mô hình DOM, làm tăng khả năng trình diễn các đối tượng trên nền web một cách hiệu quả và tốc độ mượt hơn bất kì Java Script Framework nào trước đây. Sau khi hoàn tất khóa học React JS, ngoài việc bạn thiết kế được layout web, bạn còn sẽ có nền tảng vững chắc để tiếp cận React Native (Mobile App) mà không cần phải mất nhiều thời gian.

          

* LỢI ÍCH HỌC VIÊN

Khóa học "Học Lập Trình React Js Và Redux Từ Đầu, Tạo Ứng Dụng Fullstack Với Node JS và React JS" sẽ giúp học viên:

- Nắm được kiến thức bài bản từ đầu về thư viện Javascript nổi tiếng phát triển bởi Facebook - React JS

- Hiểu được logic hoạt động, các khái niệm, cách thao tác, lập trình chức năng và cách kết hợp Redux và React JS

- Học từ đầu về cách thao tác với cơ sở dữ liệu PostgreSQL

- Hiểu cách xử lý Router trong lập trình React JS

- Học cách tích hợp React JS với LocalStorage

- Hiểu các tích hợp React JS với Firebase

Thiết kế những trang web dựa trên nền tảng React một cách chuyên nghiệp nhất

- Đưa học viên từng bước đi, từ chưa biết gì cho đến lúc hoàn tất khóa học, bạn có thể ứng tuyển vào các công ty lập trình Web có yêu cầu React

     

* ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

Khóa học "Học Lập Trình React Js Và Redux Từ Đầu, Tạo Ứng Dụng Fullstack Với Node JS + React JS" hoàn toàn phù hợp với: 

- Sinh viên học lập trình web, muốn tối ưu tốc độ xử lý của website

- Những người muốn tiếp cận công nghệ lập trình web bằng React JS nhanh nhất qua bài thực hành

- Người muốn tìm hiểu về lập trình frontend bằng React JS một cách bài bản nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu

- Các lập trình viên front-end đang sử dụng các framework khác muốn nâng cao tay nghề thông qua việc học React JS

- Các lập trình viên back-end, mobile muốn chuyển sang phát triển các ứng dụng front-end trong thời gian ngắn nhất

- Các lập trình viên đang băn khoăn, muốn lựa chọn một framework tốt cho phát triển ứng dụng front-end

 

* YÊU CẦU KHOÁ HỌC

Không có yêu cầu.

Thông tin về giảng viên

Nguyễn Đức Việt

14 khoá học

* Kinh nghiệm và thành tựu

- Anh tốt nghiệp khoa Công nghệ thông tin, Đại học Bách khoa Hà Nội.

- Anh từng du học ngành thiết kế đồ họa đa phương tiện – tại tập đoàn Aptech Limited – Bangalore Ấn Độ theo chương trình giảng viên tài năng.

- Anh từng làm việc trong nhiều dự án lớn thuộc tập đoàn FPT, tham gia rất nhiều dự án Freelancer về thiết kế đồ họa nên kinh nghiệm thực tế dồi dào, mong muốn đem những kinh nghiệm này chia sẻ cho tất cả mọi người, giúp các bạn có được những hành trang quý báu trên con đường sự nghiệp.

- Anh hiện là giảng viên tại trường Đại học FPT, có kinh nghiệm 12 năm trong nghề thiết kế, lập trình web, đã và đang giảng dạy, đào tạo cho khoảng hơn 10.000+ học viên thiết kế, lập trình web tại Việt Nam.

Để lại thông tin để được tư vấn thêm