Lập Trình Hướng Đối Tượng Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao Trong PHP

Cung cấp bởi Lưu Trường Hải Lân
  • Trang bị đầy đủ kiến thức về hướng đối tượng trong PHP để có thể áp dụng vào thực tế
  • Xây dựng ứng dụng quản lý và upload hình ảnh theo OOP
  • Cách tổ chức code và xây dựng một ứng dụng theo mô hình hướng đối tượng
Lập Trình Hướng Đối Tượng Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao Trong PHP
300.000 ₫
  • Học online
  • 9 giờ 24 phút
  • 55 video
  • Tiếng Việt
  • Cam kết hài lòng 100% Xem chi tiết
Xem tổng quát

Nội dung khóa học

  • Video
Phần 1: Class & Object
10 phút
1 video
00:09:53 Bài 1: Class & Object trong hướng đối tượng
Xem thử
Phần 2: Thuộc tính và phương thức
20 phút
1 video
Phần 3: Hàm xây dựng & hàm hủy
24 phút
2 video
Phần 4: Kế thừa và kỹ thuật nạp chồng
13 phút
2 video
Phần 5: Phạm vi và sự ảnh hưởng
32 phút
4 video
Phần 6: Một số phương thức khác
32 phút
5 video
Phần 7: Exercise
44 phút
2 video
Phần 8: Abstract Class
16 phút
1 video
Phần 9: Interface
28 phút
2 video
Phần 10: Lập trình hướng đối tượng căn bản
87 phút
15 video
Phần 11: Xây dựng ứng dụng quản lý và upload hình ảnh
89 phút
7 video
Phần 12: Abstract class và Interface
24 phút
2 video
Phần 13: __call() & __callstatic()
9 phút
1 video
Phần 14: Lambda functions & Closure
36 phút
3 video
Phần 15: Design Pattern
51 phút
3 video
Phần 16: Dependency Injection
13 phút
1 video
Phần 17: Namespace
37 phút
3 video

Tôi sẽ học gì?

Khóa học "Lập Trình Hướng Đối Tượng Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao Trong PHP" hướng dẫn về hướng đối tượng trong ngôn ngữ lập trình PHP từ cơ bản đến nâng cao. Để trang bị cho người học nền tảng kiến thức hoàn thiện, nội dung khóa học đi theo lộ trình từng phần nhỏ, giúp học viên nắm rõ từ cơ bản đến nâng cao, đạt được hiệu quả tối ưu.

 

* LỢI ÍCH HỌC VIÊN

Sau khi hoàn thành khóa học "Lập Trình Hướng Đối Tượng Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao Trong PHP", học viên sẽ:

- Nắm được đầy đủ kiến thức về hướng đối tượng trong PHP

- Tích lũy kiến thức từ cơ bản đến nâng cao để thành thạo lập trình hướng đối tượng

- Rèn luyện kỹ năng, áp dụng kiến thức vào thực tế

 

* ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

Khoá học "Lập Trình Hướng Đối Tượng Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao Trong PHP" hoàn toàn phù hợp với:

- Học sinh/sinh viên

- Những ai yêu thích lập trình web

 

* YÊU CẦU KHOÁ HỌC

Để tham gia khoá học "Lập Trình Hướng Đối Tượng Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao Trong PHP", học viên cần:

- Các kiến thức căn bản về web như HTML, CSS hoặc đã xem qua các video miễn phí của khóa học Dreamweaver.

Thông tin về giảng viên

Lưu Trường Hải Lân

3 khoá học

* Kinh nghiệm và thành tựu

Lưu Trường Hải Lân hiện đang là Training Manager & Project manager tại ZendVN.

- Vị trí đã từng đảm nhiệm: Developer, Teamleader, Project manager, Training Manager.

- Các khóa học trực tuyến đã xây dựng: Lập trình NodeJS, Lập trình Angular 4x, Lập trình ReactJS, Lập trình PHP, Zend framework 2.x, jQuery Master, Bootstrap, HTML, CSS, Javascript,...

Để lại thông tin để được tư vấn thêm