Lập Trình Python Cơ Bản

Cung cấp bởi Trần Duy Thanh
  • Sở hữu kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Python
  • Làm chủ được Python, giúp dễ dàng tiếp thu các ngôn ngữ mới
  • Tự tin tham gia các dự án liên quan tới lập trình Python: máy học, xử lý ảnh, tự động hóa,...
Lập Trình Python Cơ Bản
799.000 ₫
  • Học online
  • 12 giờ 39 phút
  • 102 video
  • Tiếng Việt
  • Cam kết hài lòng 100% Xem chi tiết
Xem tổng quát

Nội dung khóa học

  • Video
  • Tài liệu học
Phần 1: Giới thiệu về lập trình Python và các công cụ lập trình
39 phút
5 video
00:08:38 Bài mở đầu
Xem thử
00:06:20 Bài 1: Có nên học lập trình Python?
00:05:30 Bài 2: Cách tải và cài đặt Python
Xem thử
00:08:08 Bài 3: Giới thiệu một số công cụ lập trình Python
00:09:57 Bài 4: Tạo Project Python trong PyCharm
Phần 2: Các khái niệm cơ bản
79 phút
10 video
Phần 3: Các biểu thức điều kiện
61 phút
11 video
Phần 4: Các vòng lặp
78 phút
11 video
Phần 5: Cách sử dụng một số hàm quan trọng thường dùng
70 phút
11 video
Phần 6: Cách xây dựng hàm
93 phút
13 video
Phần 7: Xử lý chuỗi
84 phút
13 video
Phần 8: List
112 phút
14 video
Phần 9: Xử lý tập tin
43 phút
6 video
Phần 10: Thiết kế giao diện với tkinter
75 phút
7 video
Phần 11: Tổng kết khóa học
25 phút
1 video

Tôi sẽ học gì?

Đến với khóa học này, học viên sẽ được tiếp cận với trọn bộ kiến thức từ cơ bản của lập trình Python, học viên có thể tạo ra một ứng dụng Python hoàn chỉnh. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có kiến thức để tiếp tục học các môn khác nhau như cấu trúc dữ liệu, lập trình Kotlin, lập trình Java, lập trình Android, Web,...

   

* LỢI ÍCH HỌC VIÊN

Hoàn thành khoá học "Lập Trình Python Cơ Bản", học viên sẽ có thể:

- Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Python

- Là cơ sở để học tiếp các khóa: Cấu trúc dữ liệu, lập trình Kotlin, C#, lập trình Java, lập trình Android, Web,...

- Làm chủ được Python sẽ giúp học viên dễ dàng tiếp thu các ngôn ngữ mới.

- Có thể tham gia các dự án liên quan tới lập trình Python: máy học, xử lý ảnh, tự động hóa,...

    

* ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

Khoá học "Lập Trình Python Cơ Bản" hoàn toàn phù hợp với:

- Người muốn học lập trình ứng dụng Python

- Những người chưa biết gì, yêu thích lĩnh vực lập trình Python

- Những ai muốn chuẩn bị công cụ cho các dự án Máy học, xử lý ảnh, tự động hóa

- Sinh viên không học công nghệ thông tin muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin

 

* YÊU CẦU KHOÁ HỌC

Không có yêu cầu.

Thông tin về giảng viên

Trần Duy Thanh

13 khoá học

* Kinh nghiệm

> Về giảng dạy (10 năm giảng dạy)

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khoa học máy tính.

- Các trường đã và đang giảng dạy:

+ Đại Học Công Nghiệp TP.HCM.

+ Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (trưởng bộ môn công nghệ phần mềm).

+ Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM - Trung Tâm Tin Học.

+ Đại Học Kinh Tế - Luật.

+ Đại Học Công Nghệ.

> Về doanh nghiệp (15 năm)

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh, Thạc sĩ khoa học máy tính.

- Cổ đông công ty Cổ Phần Hưng Gia Sài Gòn.

Chức Vụ: Giám Đốc Chiến Lược (2014->07/2016).

- Công ty KIC (http://kicthermal.com/).

Kỹ sư phần mềm (System Profiling) - tham gia nhiều dự án lớn của công ty.

* Thành tựu

Anh tham gia làm dự án khoa học cấp đại học quốc gia, thời gian thực hiện 2013-2015, tên dự án khoa học "Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học", mã số B2013-26-02, xếp loại tốt, nghiệm thu ngày 10/12/2015.

Để lại thông tin để được tư vấn thêm