TypeScript - ES6 (Javascript) Qua Dự Án Shopping Cart

Cung cấp bởi Lưu Trường Hải Lân
  • Nắm được đầy đủ kiến thức để lập trình một dự án bằng Typescript
  • Cách xây dựng dự án shopping cart
  • Thành thạo cách lập trình bằng Typescript
TypeScript - ES6 (Javascript) Qua Dự Án Shopping Cart
400.000 ₫
  • Học online
  • 13 giờ 57 phút
  • 97 video
  • Tiếng Việt
  • Cam kết hài lòng 100% Xem chi tiết
Xem tổng quát

Nội dung khóa học

  • Video
Phần 1: Giới thiệu khóa học
7 phút
1 video
00:06:54 Bài 1: Bài mở đầu
Xem thử
Phần 2: Sử dụng mã nguồn và tài nguyên trong khóa học
4 phút
1 video
Phần 3: Cài đặt và sử dụng Editor SublimeText
17 phút
2 video
Phần 4: Thủ thuật
20 phút
5 video
Phần 5: Hệ thống kiến thức
2 phút
1 video
Phần 6 : ES6 Những điều cần biết
11 phút
1 video
Phần 7: Variable - Template String - Spread - Destructing
68 phút
7 video
Phần 8: Function
14 phút
2 video
Phần 9: Arrow Function
21 phút
3 video
Phần 10: Enhanced
11 phút
1 video
Phần 11: OOP
13 phút
2 video
Phần 12: Hệ thống kiến thức
2 phút
1 video
Phần 13: Xin chào TypeScript
5 phút
1 video
Phần 14: Chương trình TypeScript đầu tiên
50 phút
4 video
Phần 15: Variable & Data Type
47 phút
9 video
Phần 16: Functions
43 phút
7 video
Phần 17: OOP In Typescript
72 phút
8 video
Phần 18: Generic In Typescript
16 phút
3 video
Phần 19: Module & Namepace In Typescript
65 phút
5 video
Phần 20: Hệ thống kiến thức
3 phút
1 video
Phần 21: Yêu cầu Ứng dụng Shopping Cart
12 phút
1 video
Phần 22: Xây dựng bố cục giao diện cho ứng dụng
14 phút
1 video
Phần 23: Xây dựng cấu trúc thư mục và tạo giao diện với Bootstrap
12 phút
2 video
Phần 24: Demo ứng dụng Shopping Cart
5 phút
1 video
Phần 25: Xây dựng Class và Interface cần thiết
40 phút
4 video
Phần 26: Xây dựng chức năng hiển thị sản phẩm
76 phút
6 video
Phần 27: Xây dựng chức năng Add sản phẩm vào giỏ hàng
115 phút
9 video
Phần 28: Xây dựng chức năng Update số lượng sản phẩm
29 phút
2 video
Phần 29: Xây dựng chức năng Delete sản phẩm
8 phút
1 video
Phần 30: Kỹ thuật tối ưu mã nguồn
6 phút
1 video
Phần 31: Publish Project Shopping Cart
2 phút
1 video
Phần 32: Exercise: Xây dựng ứng dụng ToDoList
8 phút
1 video
Phần 33: Exercise: Xây dựng game Batte Ship
8 phút
1 video
Phần 34: Tổng kết khóa học
5 phút
1 video

Tôi sẽ học gì?

Bạn là một người đam mê lập trình hay ấp ủ cơ hội phát triển trong lĩnh vực này? Khóa học "TypeScript - ES6 (Javascript) Qua Dự Án Shopping Cart" sẽ là một trong những công cụ hữu ích cho bạn thông qua việc hướng dẫn người học lập trình bằng Typescript và xây dựng dự án Shopping Cart.

  

* LỢI ÍCH HỌC VIÊN

Sau khi hoàn thành khóa học "TypeScript - ES6 (Javascript) Qua Dự Án Shopping Cart", học viên sẽ:

- Nắm được đầy đủ kiến thức để lập trình một dự án bằng Typescript

- Nắm được cách đọc tài liệu nâng cao kiến thức

 

* ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN 

Khóa học "TypeScript - ES6 (Javascript) Qua Dự Án Shopping Cart" hoàn toàn phù hợp với:

- Học sinh/sinh viên có nhu cầu học về lập trình

- Những ai yêu thích lập trình web

 

* YÊU CẦU KHOÁ HỌC

Để tham gia khoá học "TypeScript - ES6 (Javascript) Qua Dự Án Shopping Cart", học viên cần:

- Kiến thức cơ bản về HTML, CSS, Javascript và jQuery.

Thông tin về giảng viên

Lưu Trường Hải Lân

3 khoá học

* Kinh nghiệm và thành tựu

Lưu Trường Hải Lân hiện đang là Training Manager & Project manager tại ZendVN.

- Vị trí đã từng đảm nhiệm: Developer, Teamleader, Project manager, Training Manager.

- Các khóa học trực tuyến đã xây dựng: Lập trình NodeJS, Lập trình Angular 4x, Lập trình ReactJS, Lập trình PHP, Zend framework 2.x, jQuery Master, Bootstrap, HTML, CSS, Javascript,...

Để lại thông tin để được tư vấn thêm