Lập Trình Android Cơ Bản

Cung cấp bởi Trần Duy Thanh
  • Nắm rõ những kiến thức về lập trình Android
  • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Java
  • Tạo được những ứng dụng Android, ứng dụng game Android
Lập Trình Android Cơ Bản
300.000 ₫
  • Học online
  • 24 giờ 21 phút
  • 71 video
  • Tiếng Việt
  • Cam kết hài lòng 100% Xem chi tiết
Xem tổng quát

Nội dung khóa học

  • Video
  • Tài liệu học
Phần 1. Giới thiệu về lập trình Android và cài đặt công cụ
30 phút
3 video
00:13:06 Bài 1. Giới thiệu về Android
00:08:48 Bài 2. Yêu cầu về phần cứng và phần mềm khi lập trình Android
Xem thử
00:08:30 Bài 3. Cài đặt môi trường lập trình
Phần 2. Làm quen với Android Studio
65 phút
5 video
Phần 3. Cài đặt thiết bị và chạy ứng dụng Android
40 phút
5 video
Phần 4. Layout và View cơ bản trong Android
236 phút
13 video
Phần 5. Các kỹ thuật xử lý sự kiện trên View
158 phút
11 video
Phần 6. Cửa sổ thông báo trong Android
85 phút
4 video
Phần 7. View nâng cao trong Android
456 phút
14 video
Phần 8. Activity
295 phút
9 video
Phần 9. Assets và lưu trạng thái ứng dụng
96 phút
7 video

Tôi sẽ học gì?

Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức cơ bản lập trình Android, giúp học viên có thể tạo ra một ứng dụng Android hoàn chỉnh. Bên cạnh đó, người học cũng được cung cấp những cơ hội thực hành, tạo ứng dụng Android ngay trong quá trình học. Sau khi hoàn thành khóa học, bạn có thể kiếm tiền từ Google Play nhờ các ứng dụng tự tạo.

  

* LỢI ÍCH HỌC VIÊN

Sau khi hoàn thành khóa học "Lập Trình Android Cơ Bản", học viên sẽ:

- Sở hữu kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Java

- Nắm rõ về ngôn ngữ lập trình Android

- Có khả năng tạo được những ứng dụng Android, ứng dụng game Android

- Tích lũy kiến thức nền tảng để học Android nâng cao

 

* ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

Khóa học "Lập Trình Android Cơ Bản" hoàn toàn phù hợp với:

- Người muốn học lập trình ứng dụng Android

- Những ai đã học khóa Lập trình Java cơ bản

- Những người chưa biết gì, yêu thích lĩnh vực lập trình Android

- Sinh viên không học công nghệ thông tin muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin

 

* YÊU CẦU KHOÁ HỌC

Không có yêu cầu.

Thông tin về giảng viên

Trần Duy Thanh

13 khoá học

* Kinh nghiệm

> Về giảng dạy (10 năm giảng dạy)

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khoa học máy tính.

- Các trường đã và đang giảng dạy:

+ Đại Học Công Nghiệp TP.HCM.

+ Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (trưởng bộ môn công nghệ phần mềm).

+ Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM - Trung Tâm Tin Học.

+ Đại Học Kinh Tế - Luật.

+ Đại Học Công Nghệ.

> Về doanh nghiệp (15 năm)

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh, Thạc sĩ khoa học máy tính.

- Cổ đông công ty Cổ Phần Hưng Gia Sài Gòn.

Chức Vụ: Giám Đốc Chiến Lược (2014->07/2016).

- Công ty KIC (http://kicthermal.com/).

Kỹ sư phần mềm (System Profiling) - tham gia nhiều dự án lớn của công ty.

* Thành tựu

Anh tham gia làm dự án khoa học cấp đại học quốc gia, thời gian thực hiện 2013-2015, tên dự án khoa học "Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học", mã số B2013-26-02, xếp loại tốt, nghiệm thu ngày 10/12/2015.

Để lại thông tin để được tư vấn thêm