Lập Trình Java Trong 4 Tuần

Cung cấp bởi Trần Duy Thanh
  • Tích kũy kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Java
  • Có khả năng tiếp cận lập trình Android
  • Nâng cao kỹ năng, tiếp tục phát triển phần mềm Java nâng cao như Swing, kết nối cơ sở dữ liệu, Web,…
Lập Trình Java Trong 4 Tuần
549.000 ₫
  • Học online
  • 19 giờ 7 phút
  • 91 video
  • Tiếng Việt
  • Cam kết hài lòng 100% Xem chi tiết
Xem tổng quát

Nội dung khóa học

  • Video
  • Tài liệu học
PHẦN 1: Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Java
87 phút
7 video
00:21:39 Bài mở đầu
00:08:36 Bài 1: Giới thiệu sơ lược ngôn ngữ lập trình Java
00:03:55 Bài 2: Các công cụ lập trình với Java
Xem thử
00:09:46 Bài 3: Cài đặt JDK
00:07:46 Bài 4: Cài đặt biến môi trường cho Java
00:10:34 Bài 5: Cách chạy chương trình Java bằng lệnh Command line
00:24:46 Bài 6: Cách cài đặt và sử dụng công cụ Eclipse
PHẦN 2: Nền tảng ngôn ngữ lập trình Java
218 phút
17 video
Phần 3: Xử lý lỗi trong Java
55 phút
5 video
PHẦN 4: Các thư viện quan trọng thường dùng trong Java/Android
72 phút
5 video
PHẦN 5: Xử lý chuỗi trong Java
115 phút
13 video
Phần 6: Xử lý mảng trong Java
100 phút
8 video
Phần 7: Xử lý Collection trong Java
77 phút
6 video
Phần 8: Lập trình hướng đối tượng trong Java
284 phút
18 video
Phần 9: Xử lý tập tin trong Java
82 phút
6 video
Phần 10: Xử lý đa tiến trình trong Java
30 phút
5 video
Phần 11: Project tổng hợp Lập trình Java trong 4 tuần
27 phút
1 video

Tôi sẽ học gì?

Khóa học cung cấp trọn bộ nền tảng lập trình Java, kiến thức để tiếp cận lập trình Android, giúp bạn tìm hiểu cơ bản về ngôn ngữ lập trình Java (từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi, cấu trúc điều khiển trong Java, phương thức, lớp, xử lý tập tin, đa tiến trình,...) cũng như có khả năng tiếp tục phát triển phần mềm Java nâng cao như Swing, kết nối cơ sở dữ liệu, Web,…

   

* LỢI ÍCH HỌC VIÊN

Hoàn thành khóa học "Lập Trình Java Trong 4 Tuần", học viên sẽ:

- Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Java

- Sở hữu khả năng tiếp cận lập trình Android, Swing, JavaFX, Web, cơ sở dữ liệu,…

 

* ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

Khóa học "Lập Trình Java Trong 4 Tuần" hoàn toàn phù hợp với:

- Những ai có nhu cầu học lập trình Java

- Người muốn học lập trình ứng dụng Android nhưng chưa biết về Java

- Sinh viên không học công nghệ thông tin muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin

 

* YÊU CẦU KHOÁ HỌC

Không có yêu cầu.

Thông tin về giảng viên

Trần Duy Thanh

13 khoá học

* Kinh nghiệm

> Về giảng dạy (10 năm giảng dạy)

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khoa học máy tính.

- Các trường đã và đang giảng dạy:

+ Đại Học Công Nghiệp TP.HCM.

+ Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (trưởng bộ môn công nghệ phần mềm).

+ Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM - Trung Tâm Tin Học.

+ Đại Học Kinh Tế - Luật.

+ Đại Học Công Nghệ.

> Về doanh nghiệp (15 năm)

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh, Thạc sĩ khoa học máy tính.

- Cổ đông công ty Cổ Phần Hưng Gia Sài Gòn.

Chức Vụ: Giám Đốc Chiến Lược (2014->07/2016).

- Công ty KIC (http://kicthermal.com/).

Kỹ sư phần mềm (System Profiling) - tham gia nhiều dự án lớn của công ty.

* Thành tựu

Anh tham gia làm dự án khoa học cấp đại học quốc gia, thời gian thực hiện 2013-2015, tên dự án khoa học "Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học", mã số B2013-26-02, xếp loại tốt, nghiệm thu ngày 10/12/2015.

Để lại thông tin để được tư vấn thêm