Luyện Thi Excel

Cung cấp bởi Trần Duy Thanh
  • Sử dụng Excel một cách thành thạo
  • Hiểu được tầm quan trọng của Excel trong quản trị công việc hiệu quả
  • Làm chủ các hàm tính và vận dụng hiệu quả vào công việc cũng như thi cử
Luyện Thi Excel
799.000 ₫
  • Học online
  • 7 giờ 43 phút
  • 59 video
  • Tiếng Việt
  • Cam kết hài lòng 100% Xem chi tiết
Xem tổng quát

Nội dung khóa học

  • Video
  • Tài liệu học
Phần 1: Tổng quan về Excel
61 phút
7 video
00:07:28 Bài mở đầu
Xem thử
00:06:25 Bài 1: Giới thiệu Excel và các ứng dụng
Xem thử
00:06:36 Bài 2: Các thành phần trong cửa sổ Excel
00:10:04 Bài 3: Cách hiệu chỉnh thanh công cụ Ribbon và Acces toolbar
00:15:15 Bài 4: Các kiểu dữ liệu và cách nhập liệu
00:08:52 Bài 5: Cách lưu và mở tập tin Excel
00:06:35 Bài 6: Cách xuất tập tin ra PDF và các định dạng khác
Phần 2: Thao tác với các hàm thống kê đơn giản trong Excel
41 phút
9 video
Phần 3: Thao tác với các hàm xử lý chuỗi trong Excel
26 phút
6 video
Phần 4: Thao tác với các hàm lý luận trong Excel
37 phút
5 video
Phần 5: Các hàm dò tìm và thống kê nâng cao trong Excel
85 phút
10 video
PHẦN 6: SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU
41 phút
5 video
PHẦN 7: TRÌNH DIỄN DỮ LIỆU
30 phút
6 video
PHẦN 8: GIẢI ĐỀ THI
142 phút
11 video

Tôi sẽ học gì?

Khóa học cung cấp toàn bộ các kiến thức Excel cho khối văn phòng, các bài tập rèn luyện sát nội dung và thực tế, cách thức cài đặt, cấu hình Excel, các hàm và chức năng quan trọng: Hàm toán học, thống kê, xử lý chuỗi, luận lý, ngày giờ, các hàm dò tìm, sắp xếp, lọc, biểu đồ, các hàm và chức năng quan trọng: Hàm toán học, thống kê, xử lý chuỗi, luận lý, ngày giờ, các hàm dò tìm, sắp xếp, lọc, biểu đồ...

  

* LỢI ÍCH HỌC VIÊN

Hoàn thành khóa học "Luyện Thi Excel", học viên sẽ:

- Thành thạo cách sử dụng Excel

- Rèn luyện lý thuyết và kỹ năng thực tế

- Áp dụng được cho công việc, nhu cầu hằng ngày

   

* ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

Khóa học "Luyện Thi Excel" hoàn toàn phù hợp với:

- Sinh viên cần ôn thi tin học văn phòng

- Những người đã đi làm trong khối văn phòng

- Những nhân viên trong ngành kế toán, kiểm toán, thống kê, phân tích dữ liệu

 

* YÊU CẦU KHOÁ HỌC

Không có yêu cầu.

Thông tin về giảng viên

Trần Duy Thanh

13 khoá học

* Kinh nghiệm

> Về giảng dạy (10 năm giảng dạy)

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khoa học máy tính.

- Các trường đã và đang giảng dạy:

+ Đại Học Công Nghiệp TP.HCM.

+ Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (trưởng bộ môn công nghệ phần mềm).

+ Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM - Trung Tâm Tin Học.

+ Đại Học Kinh Tế - Luật.

+ Đại Học Công Nghệ.

> Về doanh nghiệp (15 năm)

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh, Thạc sĩ khoa học máy tính.

- Cổ đông công ty Cổ Phần Hưng Gia Sài Gòn.

Chức Vụ: Giám Đốc Chiến Lược (2014->07/2016).

- Công ty KIC (http://kicthermal.com/).

Kỹ sư phần mềm (System Profiling) - tham gia nhiều dự án lớn của công ty.

* Thành tựu

Anh tham gia làm dự án khoa học cấp đại học quốc gia, thời gian thực hiện 2013-2015, tên dự án khoa học "Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học", mã số B2013-26-02, xếp loại tốt, nghiệm thu ngày 10/12/2015.

Để lại thông tin để được tư vấn thêm