Together, we move up!
Đồng hành cùng thăng tiến

Moving UP là gì?

Moving UP muốn trở thành một platform đồng hành cùng người đi làm. Moving UP là nơi cung cấp kiến thức, kỹ năng công việc, kiến tạo lộ trình sự nghiệp rõ ràng và thúc đẩy thăng tiến cho bạn.

Ai sẽ cần Moving UP?
Thế hệ nhân lực trẻ, những người đi làm:
  • Cần kiến thức và kĩ năng cần thiết để tiến lên trong sự nghiệp
  • Đã làm lâu một công việc mà không có sự thay đổi và phát triển
  • Muốn thay đổi ngành nghề và công việc
  • Muốn thăng tiến nhanh hơn và có lộ trình sự nghiệp rõ ràng
Moving Up có gì?
  • Careerhub: Insights về ngành và dữ liệu thông số về hơn 100 nghề nghiệp cụ thể
  • Career Rating: Hệ thống chấm điểm và nhận xét về mọi ngành nghề từ chính các chuyên gia trong ngành.
  • Career Path: Lộ trình phát triển sự nghiệp chi tiết và cụ thể nhất
  • Recommended Courses/ Learning Path: Gợi ý các khoá học được thiết kế riêng cho người đi làm theo lộ trình chuyên sâu
  • Career Advices: Các bài viết chuyên sâu với lời khuyên hữu ích để thúc đẩy thăng tiến nhanh chóng
  • Career Test: Cập nhập các bài trắc nghiệm nghề nghiệp thiết kế riêng để bạn định hướng rõ ràng hơn
CareerHub
Đi cùng tầm nhìn chung “SUCCESS AFTER JOINING” cho thế hệ nhân lực trẻ Việt, dự án Moving Up của VietnamWorks Learning mong muốn đi xa hơn nữa trong việc hỗ trợ người đi làm. Bên cạnh việc giúp người học rèn giũa năng lực chuyên môn hay những kỹ năng thực tiễn qua các khóa học chuyên sâu, Moving UP mong muốn có thể trao cho họ khả năng định vị năng lực để chủ động phát triển sự nghiệp của chính mình. Chúng tôi không tập trung vào yếu tố lương thưởng nhằm nhấn mạnh rằng, Moving Up không chỉ là thăng tiến tiền bạc mà quan trọng hơn là sự phát triển cá nhân và thay đổi rõ rệt trong tầm nhìn sự nghiệp lâu dài.