Cách kết hợp hàm Index và hàm Match trong Excel

Cách kết hợp hàm Index và hàm Match trong Excel

Công thức INDEX MATCH là sự kết hợp của hai hàm trong excel: INDEX và MATCH.

INDEX MATCH trong Excel là gì?

= INDEX() trả về giá trị của một ô trong bảng dựa trên số cột và số hàng.

= MATCH() trả về vị trí của một ô trong một hàng hoặc cột.

Khi kết hợp lại, hai công thức có thể tra cứu và trả về giá trị của một ô trong bảng dựa trên tiêu chí dọc và ngang. Nói tóm lại, đây được gọi là chức năng Index Match.

1. Cách sử dụng Công thức INDEX

Dưới đây là bảng hiển thị tên, chiều cao và cân nặng của một vài người. Chúng ta sử dụng công thức INDEX để tra cứu chiều cao của Kevin. Thực hiện theo các bước sau:

 1. Nhập “= INDEX(“ và chọn khu vực của bảng sau đó thêm dấu phẩy
 2. Nhập số hàng cho Kevin, đó là Số 4, và thêm dấu phẩy
 3. Nhập số cột cho Chiều cao, là Số 2 và đóng khung
 4. Kết quả là 5,8

2. Cách sử dụng Công thức MATCH

Bám sát với ví dụ tương tự như trên, hãy sử dụng MATCH để tìm tên Kevin đang ở hàng nào. Thực hiện theo các bước sau:

 1. Nhập “= MATCH(“ và liên kết đến ô có chứa Tên Kevin-tên chúng tôi muốn tìm kiếm
 2. Chọn tất cả các ô trong cột Tên (bao gồm cả tiêu đề)
 3. Nhập số 0 (cho kiểu khớp chính xác)
 4. Kết quả là Kevin đang xếp ở hàng số “4”

Sử dụng MATCH một lần nữa để tìm ra cột chiều cao. Thực hiện theo các bước sau:

 1. Nhập “= MATCH(“ và liên kết đến ô có chứa Chiều cao-theo tiêu chí muốn tìm kiếm
 2. Chọn tất cả các ô hàng trên cùng của bảng
 3. Nhập số 0 (cho một kiểu khớp chính xác)
 4. Kết quả là Chiều cao nằm trong cột số “2”

3. Cách kết hợp INDEX và MATCH

Bây giờ chúng ta có thể sử dụng hai công thức MATCH thay thế cho “4” (số thứ tự tên của Kevin) và “2” (cột chiều cao) vào công thức INDEX. Kết quả là ta có công thức INDEX MATCH MATCH. Thực hiện theo các bước sau:

 1. Cắt công thức MATCH tìm tên Kevin, thay thế “4”
 2. Cắt công thức MATCH tìm cột Chiều cao, thay thế “2”
 3. Kết quả chiều cao của Kevin là 5,8
 4. Xin chúc mừng, thế là bạn đã có một công thức INDEX MATCH

Hy vọng rằng video ngắn này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng hai chức năng này để cải thiện khả năng tra cứu của bạn trong Excel.