Trở thành
Chuyên viên tư vấn đầu tư chứng khoán

Giới thiệu về Chuyên viên tư vấn đầu tư chứng khoán

Chuyên viên tư vấn đầu tư chứng khoán là người đưa ra những lời khuyên hữu ích cho khách hàng trong việc đầu tư chứng khoán và các dịch vụ liên quan khác trong quá trình tham gia giao dịch trên thị trường.

Chuyên viên tư vấn đầu tư chứng khoán là người phân tích số liệu, tình hình biến động của thị trường, phân tích tài chính của các công ty chứng khoán hoặc từ các nhà môi giới để đưa có thể đưa ra lời khuyên tốt nhất cho các nhà đầu tư. Bạn sẽ là người tìm kiếm, phát triển mạng lưới và duy trì mối quan hệ với khách hàng. Không chỉ tư vấn, vị trí này còn hỗ trợ khách hàng trong việc mở tài khoản, đặt lệnh và thực hiện các thủ tục giao dịch liên quan.

Công việc và trách nhiệm

  • Tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách hàng mới giao dịch chứng khoán; duy trì quan hệ tốt với khách hàng hiện tại
  • Chăm sóc, quản lý tài khoản chứng khoán của khách hàng, hỗ trợ khách hàng giao dịch
  • Cập nhật thông tin phân tích, tư vấn chiến lược đầu tư chứng khoán cho khách hàng
  • Đóng góp ý kiến xây dựng chính sách, sản phẩm tài chính đáp ứng nhu cầu của khách hàng
  • Khảo sát thị trường, lập kế hoạch phát triển kinh doanh để đạt chỉ tiêu được giao

Mức lương cho
Chuyên viên tư vấn đầu tư chứng khoán
All
HCM
HN
Mức lương chung cho ngành Chuyên viên tư vấn đầu tư chứng khoán nằm giữa $25  và $35
Các tố chất/kỹ năng cần có
  • Năng động, đam mê kiếm tiền và yêu thích làm việc trong ngành chứng khoán
  • Kỹ năng giao tiếp, ứng xử, xây dựng mối quan hệ và chăm sóc khách hàng tốt
  • Khả năng tư vấn, tổng hợp phân tích, trình bày thuyết phục và giải quyết vấn đề
  • Có ý thức tuân thủ, kiểm soát rủi ro và đạo đức nghề nghiệp tốt
Xem thêm khoá học trên VietnamWorks Learning
Đánh giá người trong ngành
Mức độ hài lòng
0
0
Môi trường làm việc
0
0
Mức lương
0
0
Khả năng thăng tiến
0
0
Đánh giá ngay
Chấm điểm công việc
Mức độ hài lòng
0
Môi trường làm việc
0
Mức lương
0
Khả năng thăng tiến
0
Viết nhận xét công việc
Moving Up
Cơ hội việc làm cho
Chuyên viên tư vấn đầu tư chứng khoán
việc làm hiện tại trên
VietnamWorks
Khám phá việc làm cho
Chuyên viên tư vấn đầu tư chứng khoán
trên VietnamWorks
Lộ trình sự nghiệp của
Chuyên viên tư vấn đầu tư chứng khoán

TBU