Trở thành
Kế toán thu chi - Thủ quỹ

Giới thiệu về Kế toán thu chi - Thủ quỹ

Kế toán thu chi - Thủ quỹ sẽ kiểm soát toàn bộ các chi phí phát sinh của doanh nghiệp và hỗ trợ các phòng ban tiến hành thanh toán

Nhân Viên Kế Toán Thu Chi - Thủ Quỹ sẽ nắm giữ các chi phí phát sinh, thu và chi của công ty, kiểm tra số lượng tiền thu về và chuyển đi hằng ngày.

Công việc và trách nhiệm

 • Cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời thu chi tồn quỹ tiền mặt vào sổ quỹ
 • Lập báo cáo khi cần cho Kế Toán Trưởng và Ban Lãnh đạo
 • Hàng ngày đối chiếu tồn quỹ với thủ quỹ
 • Lập chứng từ Phiếu Thu, Phiếu Chi khi có phát sinh
 • Giao dịch, làm thủ tục ngân hàng
 • Kiểm tra số tiền trên Phiếu Thu , Phiếu Chi với chứng từ gốc
 • Kiểm tra nội dung ghi trên Phiếu Thu , Phiếu Chi có phù hợp với chứng từ gốc
 • Kiểm tra ngày , tháng lập Phiếu Thu – Phiếu Chi và Chữ ký của người có thẩm quyền
 • Kiểm tra số tiền thu vào hoặc chi ra cho chính xác để nhập hoặc xuất quỹ tiền mặt
 • Trực tiếp theo dõi công nợ tạm ứng
 • Làm xác nhận viện trợ khi có phát sinh
 • Làm thủ tục ghi thu, ghi chi, hoàn tạm ứng ngân sách
 • Các công việc theo sự phân công của lãnh đạo hội và Kế toán trưởng
 • Các công việc khác khi có phát sinh và theo yêu cầu của Kế toán trưởng

Mức lương cho
Kế toán thu chi - Thủ quỹ
All
HCM
HN
Mức lương chung cho ngành Kế toán thu chi - Thủ quỹ nằm giữa $25  và $35
Các tố chất/kỹ năng cần có
 • Khả năng sắp xếp, làm việc chính xác
 • Cần mẫn, có trách nhiệm với công việc
 • Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán)
Xem thêm khoá học trên VietnamWorks Learning
Đánh giá người trong ngành
Mức độ hài lòng
0
0
Môi trường làm việc
0
0
Mức lương
0
0
Khả năng thăng tiến
0
0
Đánh giá ngay
Chấm điểm công việc
Mức độ hài lòng
0
Môi trường làm việc
0
Mức lương
0
Khả năng thăng tiến
0
Viết nhận xét công việc
Moving Up
Cơ hội việc làm cho
Kế toán thu chi - Thủ quỹ
việc làm hiện tại trên
VietnamWorks
Khám phá việc làm cho
Kế toán thu chi - Thủ quỹ
trên VietnamWorks
Lộ trình sự nghiệp của
Kế toán thu chi - Thủ quỹ

Lộ trình thăng tiến thường thấy của nhân viên kế toán thu chi có thể đi theo các cấp bậc sau:

Treasurer (Kế toán thu chi/thủ quỹ): 0-5 năm => General Accountant (Kế toán tổng hợp): 5-7 năm => Chief Accountant (Kế toán trưởng): 5-7 năm => Chief Financial Officer - CFO (Giám đốc Tài chính)


 • Receivable Accountant (Nhân viên kế toán thu chi/thủ quỹ)

Là người kiểm soát toàn bộ hoạt động thu chi phát sinh trong doanh nghiệp như kiểm tra phiếu thu, phiếu chi, ký xác nhận, giao các liên, tạm ứng,… Cần cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin liên quan vào sổ quỹ và báo cáo khi cần cho Ban Giám đốc hoặc kế toán trưởng và thực hiện đúng quy định về trách nhiệm và quản lý quỹ tiền mặt. Thủ quỹ quản lý, lưu trữ toàn bộ giấy tờ liên quan khác trong quá trình này. Vị trí này thông thường ít yêu cầu kinh nghiệm nhưng sẽ cần bằng cấp chuyên ngành về Kế toán - Tài chính để có thể hoàn thành công việc được giao từ quản lý trực tiếp một cách tốt đẹp nhất.

Khóa học đề xuất: Chinh Phục Các Phần Mềm Kế Toán

Nguyên Lý Kế Toán Cho Người Mới Bắt Đầu Từ A - Z


 • General Accountant (Kế toán tổng hợp)

Đây là người trực tiếp nhận sự chỉ đạo và báo cáo phụ trách cho phòng Kế toán - Tài vụ. Kế toán tổng hợp kiểm soát việc kế toán các bộ phận cung cấp báo cáo kịp thời đầy đủ, kiểm tra xử lý số liệu, đồng thời được phép yêu cầu các kế toán viên điều chỉnh nghiệp vụ khi phát sinh sai sót. Ngoài ra, kế toán tổng hợp cũng là người sẽ lập báo cáo tài chính định kỳ cho doanh nghiệp, thống kê tổng hợp số liệu kế toán và đề ra cách cải tiến phương pháp hạch toán hoặc chế độ báo cáo khi có yêu cầu.

Khóa học đề xuất: Thực Hành Làm Kế Toán Tổng Hợp Trên Excel Từ A-Z


 • Chief Accountant (Kế toán trưởng)

Kế toán trưởng là người đứng đầu bộ phận kế toán nói chung của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, xí nghiệp, cơ sở... Ngoài việc chịu trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, điều chỉnh những công việc mà các kế toán viên đã làm sao cho hợp lý nhất, đây cũng là người sẽ phụ trách, chỉ đạo chung và tham mưu chính cho lãnh đạo về tài chính và kế toán cho doanh nghiệp. 

Đặc biệt, ở giai đoạn này sẽ có một số người chuyển hướng để luyện thi các chứng chỉ hành nghề thuế, kế toán, kiểm toán… Họ lựa chọn cho mình một con đường kiến tạo sự nghiệp riêng bằng cách mở các đại lý thuế, công ty dịch vụ kế toán và trở thành chủ doanh nghiệp.


 • Chief Financial Officer - CFO (Giám đốc Tài chính)

Với vị trí người đứng đầu lĩnh vực tài chính của một doanh nghiệp, Giám đốc Tài chính là người sẽ tiến hành nghiên cứu, phân tích và xử lý các mối quan hệ tài chính trong doanh nghiệp. Thông qua việc xây dựng các kế hoạch nhằm khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, họ sẽ cảnh báo các nguy cơ đối với doanh nghiệp thông qua phân tích và đưa ra những dự báo tài chính đáng tin cậy trong tương lai nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp.
Khóa học đề xuất: Xây Dựng Mô Hình Tài Chính Trên Excel