Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật - Tập 1

Cung cấp bởi Trần Duy Thanh
  • Nắm được kiến thức về cấu trúc dữ liệu và giải thuật
  • Có khả năng tư duy logic lập trình, phán đoán xây dựng cấu trúc dữ liệu phù hợp cho dự án
  • Ứng dụng viết Blockchain kết hợp cùng với các ngôn ngữ khác
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật - Tập 1
549.000 ₫
  • Học online
  • 21 giờ 24 phút
  • 70 video
  • Tiếng Việt
  • Cam kết hài lòng 100% Xem chi tiết
Xem tổng quát

Nội dung khóa học

  • Video
  • Tài liệu học
Phần 1: Bàn về Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật
28 phút
3 video
00:08:59 Bài 1: Mối tương quan giữa Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
00:05:07 Bài 2: C++ và các ngôn ngữ triển khai CTDL>
Xem thử
00:14:08 Bài 3: Một số khái niệm cần chuẩn bị
Phần 2: Giải thuật đệ qui
192 phút
11 video
Phần 3: Các giải thuật tìm kiếm
156 phút
9 video
Phần 4: Các giải thuật sắp xếp
559 phút
22 video
Phần 5: Danh sách liên kết đơn - quản lý bằng pHead
197 phút
14 video
Phần 6: Danh sách liên kết đơn - quản lý bằng pHead và pTail
132 phút
11 video

Tôi sẽ học gì?

Đến với khóa học này, học viên sẽ được tiếp cận với khối lượng kiến thức bao gồm kiến thức về cấu trúc dữ liệu và giải thuật, cách cài đặt cấu trúc dữ liệu và giải thuật bằng C++, các giải thuật sắp xếp: Bubble Sort, selection sort, quick sort,... Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có kiến thức để tiếp tục học các môn khác nhau: Python, lập trình Java, lập trình Android, C#,...

  

* LỢI ÍCH HỌC VIÊN

Hoàn thành khoá học "Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật - Tập 1", học viên sẽ có thể:

- Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C++, cấu trúc dữ liệu

- Là cơ sở để học tiếp các khóa: lập trình C#, lập trình Java, lập trình Android, Python,...

- Làm chủ được C++ sẽ giúp học viên dễ dàng tiếp thu các ngôn ngữ mới

- Có thể tham gia các dự án liên quan tới lập trình C++

- Có thể ứng dụng viết Blockchain kết hợp cùng với các ngôn ngữ khác

- Tạo tư duy logic lập trình tốt nhất, phán đoán xây dựng cấu trúc dữ liệu phù hợp cho dự án

 

* ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

Khoá học "Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật - Tập 1" hoàn toàn phù hợp với:

- Những ai đã học "Thành thạo C++ qua 108 bài học"

- Những ai muốn tự tìm hiểu về cơ sở dữ liệu và giải thuật

- Những người chưa biết gì, yêu thích lĩnh vực lập trình C++

- Sinh viên không học công nghệ thông tin muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin

 

* YÊU CẦU KHOÁ HỌC

Không có yêu cầu.

Thông tin về giảng viên

Trần Duy Thanh

13 khoá học

* Kinh nghiệm

> Về giảng dạy (10 năm giảng dạy)

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khoa học máy tính.

- Các trường đã và đang giảng dạy:

+ Đại Học Công Nghiệp TP.HCM.

+ Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (trưởng bộ môn công nghệ phần mềm).

+ Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM - Trung Tâm Tin Học.

+ Đại Học Kinh Tế - Luật.

+ Đại Học Công Nghệ.

> Về doanh nghiệp (15 năm)

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh, Thạc sĩ khoa học máy tính.

- Cổ đông công ty Cổ Phần Hưng Gia Sài Gòn.

Chức Vụ: Giám Đốc Chiến Lược (2014->07/2016).

- Công ty KIC (http://kicthermal.com/).

Kỹ sư phần mềm (System Profiling) - tham gia nhiều dự án lớn của công ty.

* Thành tựu

Anh tham gia làm dự án khoa học cấp đại học quốc gia, thời gian thực hiện 2013-2015, tên dự án khoa học "Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học", mã số B2013-26-02, xếp loại tốt, nghiệm thu ngày 10/12/2015.

Để lại thông tin để được tư vấn thêm