Chu Quang Minh

* Kinh nghiệm và thành tựu

Từ 2007 đến nay, Chu Quang Minh đã giữ các vị trí quan trọng như:

- 2007 - 2008: Trưởng phòng Marketing và Sales, Trợ lý TGD Công ty Việt Trung Hoa (chuyên tổ chức Hội thảo, Triển lãm Bất động sản/Tài chính)

- 2009 - 2010: Chuyên viên tư vấn Tài chính - Ngân hàng Standard Chartered

- 2011 - 2013: Giám đốc Quan hệ Khách hàng - Ngân hàng Hong Leong Bank

- 2013 - 2016: Giám đốc Chi nhánh Miền Nam - VinalinkGroup

- 2016 - nay: Điều hành KiwiGROUP (Chuyên tổ chức các chương trình Giáo dục, Đào tạo về Tài chính, Đầu tư)
 

* Kinh nghiệm giảng dạy

Anh đã trực tiếp đào tạo cho 2000 Học viên về các đề tài liên quan đến Tài chính cá nhân, Hệ thống Kinh doanh online

Ngoài ra, 2016 đến nay, anh đã tổ chức hàng trăm sự kiện giao dục, đào tạo về Tài chính, Đầu tư, Blockchain,...

We can't find products matching the selection.