Chu Việt Anh

* Kinh nghiệm và thành tựu

- Thầy là người sáng lập và quản lý:

 + Trung tâm Anh ngữ VACschool

 + Fanpage và kênh youtube Luyện thi tiếng Anh cùng thầy Việt Anh, đã giúp hơn 50.000 học sinh luyện thi qua các năm

- Thầy từng là học sinh giỏi cấp Quốc gia môn tiếng Anh năm 2010, đạt giải Nhì học sinh giỏi khu vực Duyên hải Bắc Bộ 2008, 2009 và đạt bằng TOEIC 980.

1 khóa học Chu Việt Anh chất lượng giá tốt