Homma Masato

* KINH NGHIÊM VÀ THÀNH TỰU:

- Giáo sư Homma Masato là người luôn ủng hộ phương pháp “ học tập chủ động” hơn là “học thụ động” và đã áp dụng phương pháp giáo dục Active training trong suốt 25 năm với cương vị giảng viên của seminar “Vui học, ngay lập tức, hữu ích”.

- Ông là người phụ trách chính nhóm nghiên cứu liên kết khoa học chính trị Matsushita, văn phòng thương mại chính phủ tại bang Minnesota và dẫn dắt các chương trình truyền hình giáo dục NHK “Thực hành đàm thoại Tiếng Anh” và “Thực hành tiếng Anh trong 3 tháng: Nghệ thuật trau chuốt tiếng Anh thông qua SNS”.

- Giáo sư được biết đến với các chức vụ:

 + Giám đốc của Viện Nghiên cứu đổi mới Đại học

 + Chủ tịch Hiệp hội Huấn luyện Học thuật

 + Chủ tịch Hiệp hội Mạng lưới điều phối viên Giáo dục nghề nghiệp

- Ông đã từng:

 + Tốt nghiệp ngành Văn học thuộc Khoa Xã hội học của trường đại học Tokyo

 + Lấy bằng Tiến sĩ ngành Giáo dục người lớn tại Trường đại học University of Minnesota Postgraduate

We can't find products matching the selection.