Khổng Minh Phương

* Kinh nghiệm và thành tựu

- Khổng Minh Phương tốt nghiệp ngành Mỹ Thuật tại trường Nghệ thuật Hà Nội - khoa Hội Họa.

- Anh có 10 năm kinh nghiệm tham gia làm các dự án 3D nhiều công ty trong và ngoài nước như FPT, VTC, Punch Entertainment, VMG,...

- Anh hiện đang là giảng viên tại các trung tâm đồ họa lớn như Arena multimedia, IT plus, Master Media và giữ chức vụ Giám đốc đào tạo của học viện Master Media.

2 khóa học Khổng Minh Phương chất lượng giá tốt