Lại Quốc Việt

* KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TỰU

- Giảng viên Lại Quốc Việt là người sáng lập ra hệ thống đầu tư VBAM8 và nằm trong Top chuyên viên tư vấn xuất sắc nhất thị trường Phái sinh năm 2018 tại SSI - Công ty Chứng khoán hàng đầu VN.

- Anh có 5 năm kinh nghiệm làm việc trên thị trường chứng khoán và là người đã đánh bại thị trường Phái sinh với lợi nhuận 20% tháng.

1 khóa học Lại Quốc Việt chất lượng giá tốt