Lập Trình Android Nâng Cao

Cung cấp bởi Trần Duy Thanh
  • Tổng hợp toàn diện kiến thức về ngôn ngữ lập trình Java
  • Nắm rõ những kiến thức về lập trình Android từ cơ bản đến nâng cao
  • Biết cách upload những ứng dụng Android lên Google Play
Lập Trình Android Nâng Cao
499.000 ₫
  • 23 giờ 49 phút
  • 72 video
  • Tiếng Việt
  • Cam kết hài lòng 100% Xem chi tiết

Tôi sẽ học gì?

Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức nâng cao của Android giúp học viên có thể tạo ra một ứng dụng Android hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học. Khóa học còn cung cấp kiến thức về thành phần cơ bản cấu thành nên ứng dụng Android (Fragment, Menu, Binding, Animation, đa tuyến, Google Map, Sensor, Google Play + service). Sau khi hoàn thành khóa học, bạn có thể kiếm tiền từ Google Play nhờ các ứng dụng tự tạo.

  

* LỢI ÍCH HỌC VIÊN

Hoàn thành khoá học "Lập Trình Android Nâng Cao", học viên sẽ có thể:

- Tổng hợp toàn diện kiến thức về ngôn ngữ lập trình Java

- Nắm rõ những kiến thức về lập trình Android từ cơ bản đến nâng cao

- Có khả năng tạo được những ứng dụng Android, ứng dụng game Android

- Biết cách upload những ứng dụng Android lên Google Play để kiếm tiền từ ứng dụng

- Tự tin, tăng cơ hội phỏng vấn xin việc

- Hỗ trợ đắc lực cho khóa học Webservice Restful

 

* ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

Khoá học "Lập Trình Android Nâng Cao" hoàn toàn phù hợp với:

- Bất cứ ai muốn học lập trình ứng dụng Android

- Những ai đã học qua môn lập Trình Android cơ bản

- Những người yêu thích lĩnh vực lập trình Android

- Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin

 

* YÊU CẦU KHOÁ HỌC

Không có yêu cầu.

Cấu trúc chương trình

Phần 1: Menu và điều khiển tìm kiếm
138 phút
6 video
00:08:27 Bài mở đầu
Xem thử
00:21:54 Bài 1: OptionMenu
00:18:55 Bài 2: ContextMenu
00:28:37 Bài 3: Menu điều khiển tìm kiếm
00:54:28 Bài 4: Bài tập rèn luyện
00:05:18 Bài 5: Các bài tập rèn luyện tự giải
Xem thử
Phần 2: Fragment
114 phút
7 video
Phần 3: Các chuyển hoạt trong ứng dụng
149 phút
7 video
Phần 4: Data Binding trong Android
105 phút
8 video
Phần 5: SQLite trong Android
203 phút
9 video
Phần 6: Content Provider
100 phút
7 video
Phần 7: Lập trình đa tuyến trong Android
181 phút
8 video
Phần 8: Broadcast Receiver
90 phút
6 video
Phần 9: Google Map
144 phút
5 video
Phần 10: Sensor
97 phút
5 video
Phần 11: Google Play
39 phút
4 video

Thông tin về giảng viên

Trần Duy Thanh

13 khoá học

* Kinh nghiệm

> Về giảng dạy (10 năm giảng dạy)

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khoa học máy tính.

- Các trường đã và đang giảng dạy:

+ Đại Học Công Nghiệp TP.HCM.

+ Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (trưởng bộ môn công nghệ phần mềm).

+ Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM - Trung Tâm Tin Học.

+ Đại Học Kinh Tế - Luật.

+ Đại Học Công Nghệ.

> Về doanh nghiệp (15 năm)

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh, Thạc sĩ khoa học máy tính.

- Cổ đông công ty Cổ Phần Hưng Gia Sài Gòn.

Chức Vụ: Giám Đốc Chiến Lược (2014->07/2016).

- Công ty KIC (http://kicthermal.com/).

Kỹ sư phần mềm (System Profiling) - tham gia nhiều dự án lớn của công ty.

* Thành tựu

Anh tham gia làm dự án khoa học cấp đại học quốc gia, thời gian thực hiện 2013-2015, tên dự án khoa học "Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học", mã số B2013-26-02, xếp loại tốt, nghiệm thu ngày 10/12/2015.


Đánh giá