Lập Trình C# Nâng Cao

Cung cấp bởi Trần Duy Thanh
  • Xây dựng được kiến trúc đa tầng trong C#
  • Có khả năng phát triển phần mềm tương tác cơ sở dữ liệu bằng C#
  • Là cơ sở để tiếp tục nghiên cứu công nghệ LINQ
 Lập Trình C# Nâng Cao
600.000 ₫
  • Học online
  • 20 giờ 18 phút
  • 42 video
  • Tiếng Việt
  • Cam kết hài lòng 100% Xem chi tiết
Xem tổng quát

Nội dung khóa học

  • Video
  • Tài liệu học
Phần 1: Lập trình Windows Form nâng cao trong C#
351 phút
10 video
00:14:33 Bài 1: MDI (Multiple-Document Interface) Form
01:14:37 Bài 2: Các component thường dùng : ImageList,Timer, BackgroundWorker
00:31:24 Bài 3: Menu & ContextMenu
00:28:22 Bài 4: Toolbar & Statusbar
00:45:52 Bài 5: ListView
00:15:07 Bài 6: DataGridView
00:35:41 Bài 7: TreeView
00:12:14 Bài 8: Tabcontrol
00:29:21 Bài 9: Các Dialog thường dùng: OpenFileDialog, SaveFileDialog, ColorDialog,FontDialog,FolderBrowserDialog
01:03:27 Bài 10: Project thực tế
Phần 2: Xử lý tập tin trong C#
89 phút
4 video
Phần 3: Lập trình cơ sở dữ liệu trong C#
473 phút
12 video
Phần 4: Kiến trúc đa tầng trong C#
57 phút
2 video
Phần 5: Giới thiệu một số Third party Component
21 phút
2 video
Phần 6: Đóng gói ứng dụng
20 phút
2 video
Phần 7: Bài tập rèn luyện tổng hợp- có đáp án
182 phút
5 video
Phần 8: Bài tập rèn luyện tổng hợp- tự giải
25 phút
5 video

Tôi sẽ học gì?

Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức nâng cao của lập trình C#, học viên có thể tạo ra một ứng dụng C# hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học. Song song với những lợi ích đó, người học còn được cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng C# ngay trong quá trình học. Sau khi hoàn thành khóa học, bạn có thể tự tin ứng tuyển vào các công ty sử dụng công nghệ .Net.

 

* LỢI ÍCH HỌC VIÊN

Hoàn thành khoá học "Lập Trình C# Nâng Cao", học viên sẽ:

- Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C#

- Có khả năng phát triển phần mềm tương tác cơ sở dữ liệu bằng C#

- Xây dựng được kiến trúc đa tầng trong C#

- Sở hữu kiến thức cơ sở để lập trình di động đa nền tảng với Xamarin

- Hỗ trợ tuyệt vời cho khóa nâng cao hơn như: LINQ

 

* ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

Khoá học "Lập Trình C# Nâng Cao" hoàn toàn phù hợp với:

- Những ai muốn học lập trình ứng dụng C#

- Người đã tham gia học khóa C# cơ bản

- Những người chưa biết gì, yêu thích lĩnh vực lập trình C#

- Sinh viên không học công nghệ thông tin muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin

 

* YÊU CẦU KHOÁ HỌC

Không có yêu cầu.

Thông tin về giảng viên

Trần Duy Thanh

13 khoá học

* Kinh nghiệm

> Về giảng dạy (10 năm giảng dạy)

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khoa học máy tính.

- Các trường đã và đang giảng dạy:

+ Đại Học Công Nghiệp TP.HCM.

+ Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (trưởng bộ môn công nghệ phần mềm).

+ Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM - Trung Tâm Tin Học.

+ Đại Học Kinh Tế - Luật.

+ Đại Học Công Nghệ.

> Về doanh nghiệp (15 năm)

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh, Thạc sĩ khoa học máy tính.

- Cổ đông công ty Cổ Phần Hưng Gia Sài Gòn.

Chức Vụ: Giám Đốc Chiến Lược (2014->07/2016).

- Công ty KIC (http://kicthermal.com/).

Kỹ sư phần mềm (System Profiling) - tham gia nhiều dự án lớn của công ty.

* Thành tựu

Anh tham gia làm dự án khoa học cấp đại học quốc gia, thời gian thực hiện 2013-2015, tên dự án khoa học "Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học", mã số B2013-26-02, xếp loại tốt, nghiệm thu ngày 10/12/2015.

Để lại thông tin để được tư vấn thêm