Lập Trình Kotlin Toàn Tập

Cung cấp bởi Trần Duy Thanh
  • Kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Kotlin
  • Khả năng tích hợp lập trình song song cùng với Java trong Android
  • Nền tảng kiến thức để tiếp cận lập trình Android
Lập Trình Kotlin Toàn Tập
700.000 ₫
  • Học online
  • 19 giờ 16 phút
  • 96 video
  • Tiếng Việt
  • Cam kết hài lòng 100% Xem chi tiết
Xem tổng quát

Nội dung khóa học

  • Video
  • Tài liệu học
Phần 1: Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Kotlin
50 phút
6 video
00:11:54 Bài mở đầu
00:06:50 Bài 1: Có nên học lập trình Kotlin?
Xem thử
00:08:12 Bài 2: Cài đặt JDK
00:07:09 Bài 3: Cài đặt công cụ lập trình Kotlin
00:06:39 Bài 4: Đăng ký Jetbrain Education
00:09:28 Bài 5: Tạo ứng dụng Hello Kotlin
Phần 2. Kiểu dữ liệu và toán tử trong Kotlin
87 phút
7 video
Phần 3. Cấu trúc điều khiển và vòng lặp
135 phút
15 video
Phần 4. Xử lý lỗi trong Kotlin
27 phút
3 video
Phần 5. Các thư viện quan trọng thường dùng trong Kotlin/Android
55 phút
5 video
Phần 6. Xử lý chuỗi trong Kotlin
78 phút
13 video
Phần 7. Xử lý Mảng và Collections trong Kotlin
87 phút
7 video
Phần 8. Lớp và đối tượng trong Kotlin
104 phút
9 video
Phần 9. Kế thừa trong Kotlin
83 phút
5 video
Phần 10. Các loại lớp đặc biệt trong Kotlin
65 phút
5 video
Phần 11. Các bài tập rèn luyện phần Hướng đối tượng (phần 8-9-10)
54 phút
4 video
Phần 12. Xử lý tập tin trong Kotlin
192 phút
11 video
Phần 13. Thiết kế giao diện trong Kotlin
79 phút
5 video
Phần 14. Project tổng hợp Lập trình Kotlin toàn tập
60 phút
1 video

Tôi sẽ học gì?

Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức lập trình Kotlin. Nội dung xuyên suốt khóa học giúp bạn nắm được từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi, cấu trúc điều khiển trong Kotlin, phương thức, lớp, kế thừa, xử lý tập tin, giao diện..., kiến thức để tiếp cận lập trình Android. Tham gia khóa học này, học viên sẽ được nâng cao kỹ năng và tiếp tục phát triển phần mềm Java, Native, Web,…

  

* LỢI ÍCH HỌC VIÊN

Hoàn thành khóa học "Lập Trình Kotlin Toàn Tập", học viên sẽ:

- Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Kotlin

- Có khả năng tiếp cận lập trình Android

- Khả năng tích hợp lập trình song song cùng với Java trong Android

 

* ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

Khóa học " Lập Trình Kotlin Toàn Tập" hoàn toàn phù hợp với:

- Người có nhu cầu học lập trình Kotlin

- Những ai muốn học lập trình ứng dụng Android nhưng chưa biết về Kotlin

- Người đã từng biết ngôn ngữ lập trình Java

- Sinh viên không học công nghệ thông tin muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin

 

* YÊU CẦU KHOÁ HỌC

Không có yêu cầu.

Thông tin về giảng viên

Trần Duy Thanh

13 khoá học

* Kinh nghiệm

> Về giảng dạy (10 năm giảng dạy)

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khoa học máy tính.

- Các trường đã và đang giảng dạy:

+ Đại Học Công Nghiệp TP.HCM.

+ Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (trưởng bộ môn công nghệ phần mềm).

+ Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM - Trung Tâm Tin Học.

+ Đại Học Kinh Tế - Luật.

+ Đại Học Công Nghệ.

> Về doanh nghiệp (15 năm)

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh, Thạc sĩ khoa học máy tính.

- Cổ đông công ty Cổ Phần Hưng Gia Sài Gòn.

Chức Vụ: Giám Đốc Chiến Lược (2014->07/2016).

- Công ty KIC (http://kicthermal.com/).

Kỹ sư phần mềm (System Profiling) - tham gia nhiều dự án lớn của công ty.

* Thành tựu

Anh tham gia làm dự án khoa học cấp đại học quốc gia, thời gian thực hiện 2013-2015, tên dự án khoa học "Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học", mã số B2013-26-02, xếp loại tốt, nghiệm thu ngày 10/12/2015.

Để lại thông tin để được tư vấn thêm