Lập Trình LINQ Toàn Tập

Cung cấp bởi Trần Duy Thanh
  • Sở hữu khả năng phát triển phần mềm tương tác cơ sở dữ liệu bằng C#
  • Thành thạo LinQ: LinQ to Object, LinQ to SQL
  • Hỗ trợ đắc lực cho khóa WebService RESTful API
Lập Trình LINQ Toàn Tập
700.000 ₫
  • Học online
  • 18 giờ 45 phút
  • 72 video
  • Tiếng Việt
  • Cam kết hài lòng 100% Xem chi tiết
Xem tổng quát

Nội dung khóa học

  • Video
  • Tài liệu học
Phần 1: Giới thiệu về LinQ
51 phút
4 video
00:10:21 Bài mở đầu
Xem thử
00:06:03 Bài 1: Giới thiệu về LINQ
Xem thử
00:07:47 Bài 2: Hệ sinh thái của LINQ
00:26:27 Bài 3: Cài đặt và sử dụng Visual Studio 2017
Phần 2: Các kỹ thuật xử lý trong LinQ
168 phút
10 video
Phần 3: Các hàm duyệt, kiểm tra và tìm kiếm trong LinQ
157 phút
9 video
Phần 4: Các hàm lọc và phân trang trong LinQ
222 phút
16 video
Phần 5: Giới thiệu LinQ to SQL
62 phút
3 video
Phần 6: Truy vấn dữ liệu với LinQ to SQL
140 phút
12 video
Phần 7: Thay đổi dữ liệu với LinQ to SQL
112 phút
8 video
Phần 8: Sử dụng Store Procedure
95 phút
7 video
Phần 9: Các bài tập rèn luyện
113 phút
3 video

Tôi sẽ học gì?

Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức nâng cao về lập trình C#, bao gồm các kiến thức về lập trình hướng đối tượng trong C#, khả năng gỡ lỗi và kiểm soát biệt lệ, sử dụng thuần thục các control khi thiết kế giao diện,... Học viên có thể tạo ra một ứng dụng C# hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học.

  

* LỢI ÍCH HỌC VIÊN

Hoàn thành khóa học "Lập Trình LINQ Toàn Tập", học viên sẽ:

- Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C#

- Có khả năng phát triển phần mềm tương tác cơ sở dữ liệu bằng C#

- Thành thạo LinQ: LinQ to Object, LinQ to SQL - Xây dựng được kiến trúc đa tầng trong C#

- Là cơ sở để lập trình di động đa nền tảng với Xamarin

- Sở hữu kiến thức hỗ trợ đắc lực cho khóa WebService RESTful API

 

* ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

Khóa học "Lập Trình LINQ Toàn Tập" hoàn toàn phù hợp với:

- Người muốn học lập trình ứng dụng C#

- Những ai đã học Lập trình C# nâng cao

- Những người chưa biết gì, yêu thích lĩnh vực lập trình C# - LinQ

- Sinh viên không học công nghệ thông tin muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin

 

* YÊU CẦU KHOÁ HỌC

Không có yêu cầu.

Thông tin về giảng viên

Trần Duy Thanh

13 khoá học

* Kinh nghiệm

> Về giảng dạy (10 năm giảng dạy)

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khoa học máy tính.

- Các trường đã và đang giảng dạy:

+ Đại Học Công Nghiệp TP.HCM.

+ Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (trưởng bộ môn công nghệ phần mềm).

+ Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM - Trung Tâm Tin Học.

+ Đại Học Kinh Tế - Luật.

+ Đại Học Công Nghệ.

> Về doanh nghiệp (15 năm)

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh, Thạc sĩ khoa học máy tính.

- Cổ đông công ty Cổ Phần Hưng Gia Sài Gòn.

Chức Vụ: Giám Đốc Chiến Lược (2014->07/2016).

- Công ty KIC (http://kicthermal.com/).

Kỹ sư phần mềm (System Profiling) - tham gia nhiều dự án lớn của công ty.

* Thành tựu

Anh tham gia làm dự án khoa học cấp đại học quốc gia, thời gian thực hiện 2013-2015, tên dự án khoa học "Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học", mã số B2013-26-02, xếp loại tốt, nghiệm thu ngày 10/12/2015.

Để lại thông tin để được tư vấn thêm