Lưu Trọng Nhân

* Kinh nghiệm và thành tựu

- Anh là designer với 5 năm tuổi nghề có nhiều chuyên môn như branding, UX/UI và xử lý hậu kỳ phim ảnh.

- Anh có hơn 5 năm làm việc cùng các phần mềm chỉnh sửa video và chịu trách nhiệm thực hiện xử lý hậu kỳ cho các diễn đàn, dự án làm video,... tất cả đều thông qua các quá trình tự học trước khi được đào tạo bài bản thông qua trường lớp.

- Anh hiện đang là Co-founder của agency TELOS, team sáng tạo chuyên về các dự án viral và thiết kế website, thương hiệu.

2 khóa học Lưu Trọng Nhân chất lượng giá tốt