Lưu Trường Hải Lân

* Kinh nghiệm và thành tựu

Lưu Trường Hải Lân hiện đang là Training Manager & Project manager tại ZendVN.

- Vị trí đã từng đảm nhiệm: Developer, Teamleader, Project manager, Training Manager.

- Các khóa học trực tuyến đã xây dựng: Lập trình NodeJS, Lập trình Angular 4x, Lập trình ReactJS, Lập trình PHP, Zend framework 2.x, jQuery Master, Bootstrap, HTML, CSS, Javascript,...

3 khóa học Lưu Trường Hải Lân chất lượng giá tốt