Lưu Trường Hải Lân

* Kinh nghiệm và thành tựu

Lưu Trường Hải Lân hiện đang là Training Manager & Project manager tại ZendVN.

- Vị trí đã từng đảm nhiệm: Developer, Teamleader, Project manager, Training Manager.

- Các khóa học trực tuyến đã xây dựng: Lập trình NodeJS, Lập trình Angular 4x, Lập trình ReactJS, Lập trình PHP, Zend framework 2.x, jQuery Master, Bootstrap, HTML, CSS, Javascript,...

3 khóa học Lưu Trường Hải Lân chất lượng giá tốt

 • TypeScript - ES6 (Javascript) Qua Dự Án Shopping Cart
  TypeScript - ES6 (Javascript) Qua Dự Án Shopping Cart
  Lưu Trường Hải Lân
  400.000 ₫
  TypeScript - ES6 (Javascript) Qua Dự Án Shopping Cart
  13 giờ 57 phút
  97 video
  • Nắm được đầy đủ kiến thức để lập trình một dự án bằng Typescript
  • Biết cách xây dựng dự án shopping cart
  • Hiểu cách lập trình bằng Typescript
 • Lập Trình Hướng Đối Tượng Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao Trong PHP
  Lập Trình Hướng Đối Tượng Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao Trong PHP
  9 giờ 24 phút
  55 video
  • Trang bị đầy đủ kiến thức về hướng đối tượng trong PHP để có thể áp dụng vào thực tế
  • Biết cách xây dựng ứng dụng quản lý và upload hình ảnh theo OOP
  • Biết cách tổ chức code và xây dựng một ứng dụng theo mô hình hướng đối tượng
 • Lấy Tin Tự Động, HTACCESS Và Làm Việc Với AJAX Trong PHP
  Lấy Tin Tự Động, HTACCESS Và Làm Việc Với AJAX Trong PHP
  6 giờ 19 phút
  26 video
  • Biết cách lấy tin tự động trong PHP phổ biến hiện nay: khai thác RSS, Regurlar Expression và sử dụng thư viện DOM
  • Có kiến thức sử dụng HTACCESS
  • Biết cách giải quyết các tình huống xảy ra khi xây dựng một ứng dụng web