Nguyễn Đức Anh

* Kinh nghiệm và thành tựu

- Đến cuối năm 2018 là tròn 10 năm thầy Đức Anh giảng dạy tiếng Anh, 06 năm giảng dạy TOEIC, IELTS, 04 năm đam mê theo đuổi chuẩn hoá giọng Anh Anh của mình.

- Thầy cảm thấy thật may mắn khi được tiếp xúc với rất nhiều học sinh từ các vùng miền của Tổ quốc, gắn bó không chỉ trên lớp học mà còn ngoài đời sống để hiểu được yếu tố vùng miền ảnh hưởng nhiều thế nào đến phát âm tiếng Anh của mọi người. Để rồi, đúc kết, thử nghiệm, rồi lại đúc kết, thử nghiệm để tìm ra những phương pháp giảng dạy phù hợp nhất với các vùng miền.

- Thầy dạy học sinh cách yêu thương tiếng Anh trước rồi hiểu nó, hiểu bản thân mình mà cố gắng học hành.

1 khóa học Nguyễn Đức Anh chất lượng giá tốt