Nguyễn Phi Long

* Kinh nghiệm và thành tựu

- Giảng viên Nguyễn Phi Long đã có 11 năm kinh nghiệm làm trong nghành công nghệ thông tin tại tập đoàn DTT và ngân hàng GP Bank

- Thầy có hơn 2 năm tìm hiểu và nghiên cứu về công nghệ Blockchain và Cryptocurrency

- Giảng viên từng tham gia vào việc triển khai hệ thống của rất nhiều dự án CNTT về giáo dục và tài chính như:

 + Dự án SREM - triển khai hệ thống máy chủ trên toàn Việt Nam của EU tài trợ

 + Dự án Core banking T24 tại ngân hàng Gpbank và Seabank

 + Dự án Core Strade tại công ty chứng khoán Seabank

2 khóa học Nguyễn Phi Long chất lượng giá tốt