Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

* Kinh nghiệm và thành tựu

 Giảng viên Nguyễn Thị Mỹ Hạnh hiện đang đảm nhiệm vị trí Marketing Manager tại một trong các công ty tài chính tiêu dùng hàng đầu Việt Nam, phụ trách mảng Marketing và hỗ trợ xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng.

- Với hơn 8 năm kinh nghiệm ở bậc Quản lý cấp trung và quản lý từ 7 nhân viên, chị Hạnh đã giữ nhiều vai trò quan trọng tại các công ty lớn, như Trưởng bộ phận Marketing tại công ty VNG, công ty Giao Hàng Nhanh và một công ty tài chính hàng đầu Việt Nam.

2 khóa học Nguyễn Thị Mỹ Hạnh chất lượng giá tốt