Nguyễn Thị Thanh Loan

* Kinh nghiệm và thành tựu

- Nguyễn Thị Thanh Loan là giảng viên khoa kế toán - kiểm toán, đại học Ngoại Thương từ năm 2009 đến nay, cô đã hoàn thành 8 môn F trong chương trình đào tạo ACCA.

- Cô học Thạc sỹ Tài chính tại Anh năm 2012 - 2013. Đồng thời, cô cũng là nghiên cứu sinh chuyên ngành kế toán tại học viện Tài chính từ 2016 đến nay.

1 khóa học Nguyễn Thị Thanh Loan chất lượng giá tốt