Phạm Bảo Ngọc Huyền

* Kinh nghiệm và thành tựu

Phạm Bảo Ngọc Huyền là hiện đang là giảng viên Trung tâm Ngoại ngữ - Đại học Hàng Hải Việt Nam. Cô là cử nhân Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội và đã có trên 6 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh, đặc biệt tập trung nghiên cứu và phát triển các phương pháp giảng dạy IELTS hiệu quả.

Một số thành tích nổi bật của cô gồm có:

- Bằng IELTS 8.5 (năm 2016, được cấp bởi British Council)

- Bằng IELTS 8.5 (năm 2012, được cấp bới IDP)

- Bằng Tiếng Anh cao cấp (Certificate of Advanced English) từ Trường Đại học Cambridge

- Bằng sư phạm quốc tế TESOL/TEFL cấp bởi Trường Global Leadership Collage, Canada

3 khóa học Phạm Bảo Ngọc Huyền chất lượng giá tốt