Phùng Viết Bình

* Kinh nghiệm và thành tựu

- Giảng viên Phùng Viết Bình có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng mô hình dự án đầu tư tại các doanh nghiệp, thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Thương mại hay đánh giá hiệu quả tài chính tại công ty Quỹ đầu tư.

- Anh đã từng nắm giữ nhiều vị trí quan trọng tại các công ty lớn:

+ Cán bộ tín dụng ngân hàng Vietinbank: 3 năm

+ Trưởng phòng đầu tư Công ty Quản lý quỹ Vietinbank: 3 năm

+ Phó phòng đầu tư Công ty CP Đầu tư Xuân Cầu: 1 năm

1 khóa học Phùng Viết Bình chất lượng giá tốt

 • Xây Dựng Mô Hình Tài Chính Trên Excel
  Xây Dựng Mô Hình Tài Chính Trên Excel
  Phùng Viết Bình
  799.000 ₫
  Xây Dựng Mô Hình Tài Chính Trên Excel
  4 Giờ
  27 video
  • Hiểu được kỹ năng phân tích Monte Carlo trên Microsoft Excel nhưng không cần sử dụng
   phần mềm Crystal Ball
  • Biết cách trình bày báo cáo hiệu quả dưới dạng Dashboard
  • Được chia sẻ bài tập thực hành thực tế từ giảng viên có kinh nghiệm