Thanh Phạm

* Kinh nghiệm và thành tựu

- Hiện nay cô đang là giảng viên tại:

+ Trường doanh nhân PACE và Trường đào tạo và tư vấn Nhân sự BCC (đào tạo về Quản trị Nhân sự và các kỹ năng mềm)

+ Công ty Navigos Group (phụ trách mảng đào tạo online của các khóa học về Quản trị nhân sự và kỹ năng mềm)

- Cô là cử nhân Đại học và có kinh nghiệm 15 năm trong công tác Quản trị Nhân sự tại các tập đoàn nước ngoài và tham gia giảng dạy tại một số trường doanh nhân.

- Cô từng tham gia đào tạo và tư vấn về Nhân sự cho các doanh nghiệp tại Việt Nam (Heineken, Kimtin Group, Tan Cang,...)

- Cô đã từng giữ các chức vụ: Giám đốc Nhân sự tại Tập đoàn BĐS PMH, và giám đốc Nhân sự tại các tập đoàn khác, Trưởng bộ phận Tuyển dụng của tập đoàn Navigos Group.

We can't find products matching the selection.