Thành Thạo C++ Qua 108 Bài Học

Cung cấp bởi Trần Duy Thanh
  • Có kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C++
  • Có thể tham gia các dự án liên quan tới lập trình C++
  • Có khả năng tạo ra một ứng dụng C++ hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học
Thành Thạo C++ Qua 108 Bài Học
799.000 ₫
  • 18 giờ 57 phút
  • 109 video
  • Tiếng Anh
  • Cam kết hài lòng 100% Xem chi tiết

Tôi sẽ học gì?

Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của lập trình C++, học viên có thể tạo ra một ứng dụng C++ hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có kiến thức để tiếp tục học các môn khác nhau: Cấu trúc dữ liệu, lập trình C#, lập trình Java, lập trình Android...

  

* LỢI ÍCH HỌC VIÊN

Hoàn thành khóa học "Thành Thạo C++ Qua 108 Bài Học", học viên sẽ có thể:

- Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C++

- Là cơ sở để học tiếp các khóa: Cấu trúc dữ liệu, lập trình C#, lập trình java, lập trình Android,...

- Làm chủ được C++ sẽ giúp học viên dễ dàng tiếp thu các ngôn ngữ mới

- Có thể tham gia các dự án liên quan tới lập trình C++

 

* ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

Khóa học "Thành Thạo C++ Qua 108 Bài Học" hoàn toàn phù hợp với:

- Bất cứ ai muốn học lập trình ứng dụng C++

- Những người chưa biết gì, yêu thích lĩnh vực lập trình C++

- Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin

 

* YÊU CẦU KHOÁ HỌC

Không có yêu cầu.

Cấu trúc chương trình

Phần 1: Giới thiệu về lập trình C++ và các công cụ lập trình
45 phút
6 video
00:07:34 Bài mở đầu
Xem thử
00:07:43 Bài 1: Giới thiệu về C++
Xem thử
00:07:24 Bài 2: Một số công cụ lập trình C++ và cách sử dụng
00:09:23 Bài 3: Chương trình C++ đầu tiên
00:06:29 Bài 4: Ý nghĩa của cout và cin trong C++
00:06:52 Bài 5: Các ký tự đặc biệt
Phần 2: Các khái niệm cơ bản
113 phút
11 video
Phần 3: Các câu lệnh rẽ nhánh
102 phút
11 video
Phần 4: Các vòng lặp
127 phút
12 video
Phần 5: Mảng
117 phút
12 video
Phần 6: Hàm
121 phút
12 video
Phần 7: Con trỏ
140 phút
13 video
Phần 8: Xử lý chuỗi
121 phút
13 video
Phần 9: Kiểu dữ liệu có cấu trúc
95 phút
9 video
Phần 10: Xử lý tập tin
98 phút
9 video
Phần 11: Tổng kết khóa học
32 phút
1 video

Thông tin về giảng viên

Trần Duy Thanh

13 khoá học

* Kinh nghiệm

> Về giảng dạy (10 năm giảng dạy)

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khoa học máy tính.

- Các trường đã và đang giảng dạy:

+ Đại Học Công Nghiệp TP.HCM.

+ Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (trưởng bộ môn công nghệ phần mềm).

+ Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM - Trung Tâm Tin Học.

+ Đại Học Kinh Tế - Luật.

+ Đại Học Công Nghệ.

> Về doanh nghiệp (15 năm)

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh, Thạc sĩ khoa học máy tính.

- Cổ đông công ty Cổ Phần Hưng Gia Sài Gòn.

Chức Vụ: Giám Đốc Chiến Lược (2014->07/2016).

- Công ty KIC (http://kicthermal.com/).

Kỹ sư phần mềm (System Profiling) - tham gia nhiều dự án lớn của công ty.

* Thành tựu

Anh tham gia làm dự án khoa học cấp đại học quốc gia, thời gian thực hiện 2013-2015, tên dự án khoa học "Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học", mã số B2013-26-02, xếp loại tốt, nghiệm thu ngày 10/12/2015.


Đánh giá