TypeScript - ES6 (Javascript) Qua Dự Án Shopping Cart

Cung cấp bởi Lưu Trường Hải Lân
  • Nắm được đầy đủ kiến thức để lập trình một dự án bằng Typescript
  • Biết cách xây dựng dự án shopping cart
  • Hiểu cách lập trình bằng Typescript
TypeScript - ES6 (Javascript) Qua Dự Án Shopping Cart
400.000 ₫
  • 13 giờ 57 phút
  • 97 video
  • Tiếng Việt
  • Cam kết hài lòng 100% Xem chi tiết

Tôi sẽ học gì?

Khóa học hướng dẫn người học lập trình bằng Typescript và xây dựng dự án Shopping Cart.

  

* LỢI ÍCH HỌC VIÊN

Sau khi hoàn thành khóa học "TypeScript - ES6 (Javascript) Qua Dự Án Shopping Cart", học viên sẽ:

- Nắm được đầy đủ kiến thức để lập trình một dự án bằng Typescript

- Nắm được cách đọc tài liệu nâng cao kiến thức

 

* ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN 

Khóa học "TypeScript - ES6 (Javascript) Qua Dự Án Shopping Cart" hoàn toàn phù hợp với học sinh/sinh viên và người yêu thích lập trình web.

 

* YÊU CẦU KHOÁ HỌC

Để tham gia khoá học "TypeScript - ES6 (Javascript) Qua Dự Án Shopping Cart", bạn cần có kiến thức cơ bản về HTML, CSS, Javascript và jQuery.

Cấu trúc chương trình

Phần 1: Giới thiệu khóa học
7 phút
1 video
00:06:54 Bài 1: Bài mở đầu
Xem thử
Phần 2: Sử dụng mã nguồn và tài nguyên trong khóa học
4 phút
1 video
Phần 3: Cài đặt và sử dụng Editor SublimeText
17 phút
2 video
Phần 4: Thủ thuật
20 phút
5 video
Phần 5: Hệ thống kiến thức
2 phút
1 video
Phần 6 : ES6 Những điều cần biết
11 phút
1 video
Phần 7: Variable - Template String - Spread - Destructing
68 phút
7 video
Phần 8: Function
14 phút
2 video
Phần 9: Arrow Function
21 phút
3 video
Phần 10: Enhanced
11 phút
1 video
Phần 11: OOP
13 phút
2 video
Phần 12: Hệ thống kiến thức
2 phút
1 video
Phần 13: Xin chào TypeScript
5 phút
1 video
Phần 14: Chương trình TypeScript đầu tiên
50 phút
4 video
Phần 15: Variable & Data Type
47 phút
9 video
Phần 16: Functions
43 phút
7 video
Phần 17: OOP In Typescript
72 phút
8 video
Phần 18: Generic In Typescript
16 phút
3 video
Phần 19: Module & Namepace In Typescript
65 phút
5 video
Phần 20: Hệ thống kiến thức
3 phút
1 video
Phần 21: Yêu cầu Ứng dụng Shopping Cart
12 phút
1 video
Phần 22: Xây dựng bố cục giao diện cho ứng dụng
14 phút
1 video
Phần 23: Xây dựng cấu trúc thư mục và tạo giao diện với Bootstrap
12 phút
2 video
Phần 24: Demo ứng dụng Shopping Cart
5 phút
1 video
Phần 25: Xây dựng Class và Interface cần thiết
40 phút
4 video
Phần 26: Xây dựng chức năng hiển thị sản phẩm
76 phút
6 video
Phần 27: Xây dựng chức năng Add sản phẩm vào giỏ hàng
115 phút
9 video
Phần 28: Xây dựng chức năng Update số lượng sản phẩm
29 phút
2 video
Phần 29: Xây dựng chức năng Delete sản phẩm
8 phút
1 video
Phần 30: Kỹ thuật tối ưu mã nguồn
6 phút
1 video
Phần 31: Publish Project Shopping Cart
2 phút
1 video
Phần 32: Exercise: Xây dựng ứng dụng ToDoList
8 phút
1 video
Phần 33: Exercise: Xây dựng game Batte Ship
8 phút
1 video
Phần 34: Tổng kết khóa học
5 phút
1 video

Thông tin về giảng viên

Lưu Trường Hải Lân

3 khoá học

* Kinh nghiệm và thành tựu

Lưu Trường Hải Lân hiện đang là Training Manager & Project manager tại ZendVN.

- Vị trí đã từng đảm nhiệm: Developer, Teamleader, Project manager, Training Manager.

- Các khóa học trực tuyến đã xây dựng: Lập trình NodeJS, Lập trình Angular 4x, Lập trình ReactJS, Lập trình PHP, Zend framework 2.x, jQuery Master, Bootstrap, HTML, CSS, Javascript,...


Đánh giá