Webservice RESTful API

Cung cấp bởi Trần Duy Thanh
  • Sở hữu kiến thức vững chắc về lập trình RESTful .net Webservice
  • Nắm rõ cách thức cài đặt cấu hình IIS Webserver
  • Thành thạo kỹ thuật tương tác dữ liệu giữa Desktop application, Javascript, AngularJS với Webservice
Webservice RESTful API
600.000 ₫
  • Học online
  • 16 giờ 38 phút
  • 54 video
  • Tiếng Việt
  • Cam kết hài lòng 100% Xem chi tiết
Xem tổng quát

Nội dung khóa học

  • Video
  • Tài liệu học
Phần 1: Giới thiệu về .Net WebService và các công cụ hỗ trợ lập trình
87 phút
5 video
00:04:52 Bài mở đầu
Xem thử
00:10:38 Bài 1: Giới thiệu .Net WebService
00:06:47 Bài 2: Giới thiệu các công cụ hỗ trợ lập trình Web Service
Xem thử
00:38:23 Bài 3: Cài đặt và sử dụng Microsoft SQL Server
00:26:27 Bài 4: Cài đặt và sử dụng Visual Studio
Phần 2: Cài đặt IIS Webserver
16 phút
2 video
Phần 3: Lập trình RESTful Webservice trong Visual Studio
122 phút
8 video
Phần 4: Tương tác di động Android với RESTful WebService bằng Java
177 phút
8 video
Phần 5: Tương tác di động Android với RESTful WebService bằng Kotlin
333 phút
12 video
Phần 6: Tương tác C# với RESTful WebService
154 phút
12 video
Phần 7: Các bài tập rèn luyện
67 phút
5 video
Phần 8: AngularJS vs Webservice
46 phút
2 video

Tôi sẽ học gì?

RESTful Web Service được xem là một lĩnh vực vô cùng tiềm năng trong việc thiết kế, lập trình web và ứng dụng. Bởi lẽ nó đóng một vai trò quan trọng trong việc trao đổi dữ liệu mà nó thật sự rất nhẹ, dễ dàng mở rộng và bảo trì, tuy nhiên việc tự tìm hiểu những kiến thức về dịch vụ web không hề đơn giản đối với những người mới bắt đầu. Vì vậy, khóa học "Webservice RESTful API" sẽ cung cấp cho bạn những nền tảng kiến thức về các giao thức và tiêu chuẩn mở để việc kết nối dữ liệu được viết bằng các nền tảng khác nhau. Hơn thế, khóa học còn giúp bạn tạo ra một khả năng tương tác với với các ứng dụng được viết bằng Java, Python, Windows hay Linux,..

  

* LỢI ÍCH HỌC VIÊN

Hoàn thành khóa học "Webservice RESTful API", học viên sẽ sở hữu:

- Kiến thức cơ bản về .Net WebService

- Lập trình RESTful Webservice trong Visual Studio

- Cách sử dụng JAVA, Kotlin, C# để triệu gọi Web API tương tác di động Android với RESTful WebService

- Triệu gọi Web Service trong AngularJS

- Các ứng dụng RESTful Web Service thông qua các bài tập thực hành

 

* ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

Khóa học "Webservice RESTful API" hoàn toàn phù hợp với:

- Những ai muốn sử dụng Backend để lập trình Web, Ứng dụng, Mobile,..

- Những bạn trẻ đang có định hướng đi theo lĩnh vực .Net webservice (Restful Web API)

- Những ai yêu thích lĩnh vực công nghệ thông tin, thiết kế và lập trình web

- Những ai dù không có chuyên môn về IT nhưng muốn tìm việc trong lĩnh vực này

 

* YÊU CẦU KHOÁ HỌC

Để tham gia khóa học "Webservice RESTful API", học viên chỉ cần có:

- Máy tính/ điện thoại/ máy tính bảng có kết nối internet 

Thông tin về giảng viên

Trần Duy Thanh

13 khoá học

* Kinh nghiệm

> Về giảng dạy (10 năm giảng dạy)

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khoa học máy tính.

- Các trường đã và đang giảng dạy:

+ Đại Học Công Nghiệp TP.HCM.

+ Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (trưởng bộ môn công nghệ phần mềm).

+ Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM - Trung Tâm Tin Học.

+ Đại Học Kinh Tế - Luật.

+ Đại Học Công Nghệ.

> Về doanh nghiệp (15 năm)

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh, Thạc sĩ khoa học máy tính.

- Cổ đông công ty Cổ Phần Hưng Gia Sài Gòn.

Chức Vụ: Giám Đốc Chiến Lược (2014->07/2016).

- Công ty KIC (http://kicthermal.com/).

Kỹ sư phần mềm (System Profiling) - tham gia nhiều dự án lớn của công ty.

* Thành tựu

Anh tham gia làm dự án khoa học cấp đại học quốc gia, thời gian thực hiện 2013-2015, tên dự án khoa học "Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học", mã số B2013-26-02, xếp loại tốt, nghiệm thu ngày 10/12/2015.

Để lại thông tin để được tư vấn thêm