TOEIC 750 Reading

Cung cấp bởi Alphabooks
  • Nắm vững cấu trúc bài thi đọc của Toeic
  • Nắm phương pháp xác định phạm vi đáp án và chọn lựa đáp án đúng
  • Mở rộng vốn từ vựng, đặc biệt là các từ thường gặp trong phần đọc
TOEIC 750 Reading
699.000 ₫
  • Học online
  • 10 giờ 55 phút
  • 89 video
  • Tiếng Việt
  • Cam kết hài lòng 100% Xem chi tiết
Xem tổng quát

Nội dung khóa học

  • Video
  • Tài liệu học
Nội dung bài học
655 phút
89 video
00:11:34 Giới thiệu khóa học
Xem thử
00:05:45 Bài 1: Chủ ngữ (Subject), động từ (Verb), tân ngữ (Object), bổ ngữ (Complement) - Phần 1
Xem thử
00:06:46 Bài 2: Chủ ngữ (Subject), động từ (Verb), tân ngữ (Object), bổ ngữ (Complement) - Phần 2
00:06:08 Bài 3: Chủ ngữ (Subject), động từ (Verb), tân ngữ (Object), bổ ngữ (Complement) - Phần 3
00:05:54 Bài 4: Chủ ngữ (Subject), động từ (Verb), tân ngữ (Object), bổ ngữ (Complement) - Phần 4
00:04:38 Bài 5: Phân loại động từ - Phần 1
00:02:26 Bài 6: Phân loại động từ - Phần 2
00:07:11 Bài 7: Phân loại động từ - Phần 3
00:04:36 Bài 8: Phân loại động từ - Phần 4
00:06:57 Bài 9: Phân loại động từ - Phần 5
00:09:50 Bài 10: Thì của động từ - Phần 1
00:08:58 Bài 11: Thì của động từ - Phần 2
00:09:31 Bài 12: Thể chủ động, thể bị động - Phần 1
00:09:18 Bài 13: Thể chủ động, thể bị động - Phần 2
00:12:47 Bài 14: Thể chủ động, thể bị động - Phần 3
00:09:35 Bài 15: Thức giả định - Phần 1
00:10:34 Bài 16: Thức giả định - Phần 2
00:06:55 Bài 17: Động từ nguyên thể - Phần 1
00:06:44 Bài 18: Động từ nguyên thể - Phần 2
00:08:34 Bài 19: Động từ nguyên thể - Phần 3
00:09:33 Bài 20: Danh động từ - Phần 1
00:02:11 Bài 21: Danh động từ - Phần 2
00:09:52 Bài 22: Danh động từ - Phần 3
00:09:24 Bài 23: Động tính từ - Phần 1
00:09:53 Bài 24: Động tính từ - Phần 2
00:05:21 Bài 25: Cấu trúc so sánh - Phần 1
00:08:27 Bài 26: Cấu trúc so sánh - Phần 2
00:06:09 Bài 27: Cấu trúc so sánh - Phần 3
00:09:23 Bài 28: Cấu trúc song song và đảo ngữ - Phần 1
00:05:19 Bài 29: Cấu trúc song song và đảo ngữ - Phần 2
00:09:21 Bài 30: Danh từ - Phần 1
00:08:32 Bài 31: Danh từ - Phần 2
00:09:48 Bài 32: Danh từ - Phần 3
00:10:28 Bài 33: Đại từ - Phần 1
00:08:22 Bài 34: Đại từ - Phần 2
00:04:28 Bài 35: Đại từ - Phần 3
00:09:30 Bài 36: Đại từ - Phần 4
00:06:01 Bài 37: Tính từ - Phần 1
00:06:17 Bài 38: Tính từ - Phần 2
00:07:50 Bài 39: Tính từ - Phần 3
00:10:28 Bài 40: Trạng từ - Phần 1
00:09:52 Bài 41: Trạng từ - Phần 2
00:04:27 Bài 42: Trạng từ - Phần 3
00:08:28 Bài 43: Trạng từ - Phần 4
00:07:34 Bài 44: Giới từ - Phần 1
00:04:53 Bài 45: Giới từ - Phần 2
00:06:40 Bài 46: Giới từ - Phần 3
00:08:50 Bài 47: Giới từ - Phần 4
00:09:34 Bài 48: Giới từ - Phần 5
00:06:30 Bài 49: Liên từ kết hợp và liên từ
00:06:41 Bài 50: Mệnh đề danh ngữ - Phần 1
00:09:53 Bài 51: Mệnh đề danh ngữ - Phần 2
00:07:28 Bài 52: Mệnh đề trạng ngữ Phần 1
00:07:19 Bài 53: Mệnh đề trạng ngữ - Phần 2
00:04:55 Bài 54: Mệnh đề quan hệ - Phần 1
00:06:46 Bài 55: Mệnh đề quan hệ - Phần 2
00:04:38 Bài 56: Mệnh đề quan hệ - Phần 3
00:06:49 Bài 57: Mệnh đề quan hệ - Phần 4
00:04:46 Bài 58: Câu hỏi về chủ đề - Phần 1
00:08:20 Bài 59: Câu hỏi về chủ đề - Phần 2
00:09:40 Bài 60: Câu hỏi liên quan đến danh từ riêng - Phần 1
00:09:37 Bài 61: Câu hỏi liên quan đến danh từ riêng - Phần 2
00:08:13 Bài 62: Câu hỏi về yêu cầu - Phần 1
00:10:05 Bài 63: Câu hỏi về yêu cầu - Phần 2
00:09:11 Bài 64: Câu hỏi về lý do - Phần 1
00:04:48 Bài 65: Câu hỏi về lý do - Phần 2
00:07:28 Bài 66: Câu hỏi về lý do - Phần 3
00:04:40 Bài 67: Câu hỏi NOT - Phần 1
00:06:15 Bài 68: Câu hỏi NOT - Phần 2
00:04:55 Bài 69: Câu hỏi NOT - Phần 3
00:04:51 Bài 70: Câu hỏi suy luận - Phần 1
00:05:30 Bài 71: Câu hỏi suy luận - Phần 2
00:08:19 Bài 72: Câu hỏi suy luận - Phần 3
00:10:57 Bài 73: Câu hỏi từ đồng nghĩa - Phần 1
00:06:05 Bài 74: Câu hỏi từ đồng nghĩa - Phần 2
00:07:45 Bài 75: Câu hỏi từ đồng nghĩa - Phần 3
00:03:12 Bài 76: Thư (letter)/thư điện tử (E-mail) - Phần 1
00:06:59 Bài 77: Thư (letter)/thư điện tử (E-mail) - Phần 2
00:05:12 Bài 78: Quảng cáo (Advertisement) - Phần 1
00:07:52 Bài 79: Quảng cáo (Advertisement) - Phần 2
00:09:12 Bài 80: Quảng cáo (Advertisement) - Phần 3
00:02:17 Bài 81: Thông báo (Notice & Announcement) - Phần 1
00:09:42 Bài 82: Thông báo (Notice & Announcement) - Phần 2
00:05:21 Bài 83: Thư báo (Memo) - Phần 1
00:06:41 Bài 84: Thư báo (Memo) - Phần 2
00:09:17 Bài 85: Thông tin hướng dẫn (Information)
00:04:53 Bài 86: Mẫu (Form) và các dạng khác - Phần 1
00:08:02 Bài 87: Mẫu (Form) và các dạng khác - Phần 2
00:01:24 Bài 88: Tổng kết

Tôi sẽ học gì?

Khóa học này sẽ giúp bạn biết cách đọc hiểu dễ dàng và đạt điểm cao trong bài thi. Khóa học với đầy đủ các kiến thức cần thiết nhất để học viên có thể tự tin đạt 750 điểm Reading TOEIC. Sau khóa học, bạn sẽ nắm vững kiến thức về các loại từ, các loại câu hỏi, các dạng bài thi đọc thường gặp. Ngoài ra, bạn sẽ biết các mẹo làm bài đạt điểm cao từ những chia sẻ chân thực của giảng viên. Từ đó, bạn có thể đạt được TOEIC 750+ bài đọc hiểu một cách dễ dàng.

 

* LỢI ÍCH HỌC VIÊN

 Sau khi tham gia khóa học "TOEIC 750 Reading", học viên sẽ đạt được các lợi ích sau:

- Nâng cao khả năng đọc tiếng anh

- Nhận biết các dạng bài thi đọc của Toeic

- Làm giàu vốn từ vựng

- Được cung cấp các bí quyết để làm bài đọc nhanh và hiệu quả hơn

 

* ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

Khoá học "TOEIC 750 Reading", hoàn toàn phù hợp với:

- Những người yếu kỹ năng đọc hiểu cần rèn luyện thêm

- Những ai muốn đạt điểm cao trong bài thi TOEIC

- Những người đã biết tiếng anh muốn nâng cao trình độ

 

* YÊU CẦU KHOÁ HỌC

Để tham gia khóa học "TOEIC 750 Reading", học viên cần trang bị:

- Máy tính có kết nối internet

Thông tin về giảng viên

Alphabooks

19 khoá học

* Giới thiệu

- Alpha Books là một trong những đơn vị hàng đầu về sách quản trị - kinh doanh, giáo dục - tư duy, rèn luyện kỹ năng, chính trị - thời cuộc và sách thiếu nhi tại Việt Nam.

- Sau hơn 14 năm xây dựng và phát triển, Alpha Books đã mua bản quyền và chuyển ngữ đồng thời cho xuất bản hàng nghìn đầu sách hay và hữu ích nhằm đáp ứng nhu cầu của đông đảo độc giả Việt Nam.

* Tầm nhìn và sứ mệnh

- Nhận thấy nhu cầu học tập và đào tạo trực tuyến đang trở thành xu hướng tương lai của thị trường nên từ năm 2014, Alpha Books đã nghiêm cứu và phát triển các chương trình đào tạo chất lượng nhằm mang lại giá trị cho cộng đồng.

- Alpha Books luôn mong muốn là cầu nối giữa giảng viên, nhà phân phối và học viên mang đến cơ hội học tập, giảng dạy cho tất cả mọi người và hướng đến một nền tảng học tập hữu ích, toàn diện cho giới trẻ Việt.

Để lại thông tin để được tư vấn thêm