Lập Trình C# Cơ Bản

Cung cấp bởi Trần Duy Thanh
  • Có kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C#
  • Có khả năng phát triển phần mềm tương tác
  • Là cơ sở để lập trình di động đa nền tảng với Xamarin
Lập Trình C# Cơ Bản
600.000 ₫
  • Học online
  • 20 giờ 20 phút
  • 45 video
  • Tiếng Việt
  • Cam kết hài lòng 100% Xem chi tiết
Xem tổng quát

Nội dung khóa học

  • Video
  • Tài liệu học
Phần 1: Giới thiệu về lập trình C#, cách cài đặt và sử dụng công cụ lập trình
71 phút
3 video
00:43:20 Bài mở đầu
00:09:05 Bài 1: Giới thiệu về C#
Xem thử
00:18:50 Bài 2: Cài đặt và sử dụng công cụ lập trình Visual Studio
Phần 2: Tổng quan lập trình C#
224 phút
8 video
Phần 3: Cách thức debug và xử lý biệt lệ trong C#
46 phút
2 video
Phần 4: Chuỗi, mảng và collection trong C#
155 phút
5 video
Phần 5: Lập trình hướng đối tượng trong C#
195 phút
4 video
Phần 6: Lập trình Windows Form cơ bản trong C#
306 phút
12 video
Phần 7: Các bài tập rèn luyện tổng hợp - Có đáp án
202 phút
5 video
Phần 8: Các bài tập rèn luyện tổng hợp - tự giải
21 phút
6 video

Tôi sẽ học gì?

Đến với khóa học này, học viên sẽ được cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng C# ngay trong quá trình học. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể tự tin ứng tuyển vào các công ty sử dụng công nghệ .Net, sử dụng những công cụ, framework mới nhất, xử lý chuỗi, mảng, collections, sử dụng thuần thục các control khi thiết kế giao diện và khả năng gỡ lỗi và kiểm soát biệt lệ.

   

* LỢI ÍCH HỌC VIÊN

Hoàn thành khoá học "Lập Trình C# Cơ Bản", học viên sẽ:

- Nắm được toàn bộ kiến thức nền tảng về ngôn ngữ lập trình C#

- Hiểu rõ về hướng đối tượng và các hàm trong C#

- Nắm vững căn bản để phát triển C# nâng cao, kết nối cơ sở dữ liệu, tạo khả năng phát triển phần mềm tương tác

- Là cơ sở để tiếp tục phát triển với lập trình di động đa nền tảng với Xamarin

 

* ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

Khoá học "Lập Trình C# Cơ Bản" hoàn toàn phù hợp với:

- Những ai muốn học lập trình ứng dụng C#

- Những người chưa biết gì, yêu thích lĩnh vực lập trình C#

- Sinh viên không học công nghệ thông tin muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin

        

* YÊU CẦU KHOÁ HỌC

Không có yêu cầu.

Thông tin về giảng viên

Trần Duy Thanh

13 khoá học

* Kinh nghiệm

> Về giảng dạy (10 năm giảng dạy)

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khoa học máy tính.

- Các trường đã và đang giảng dạy:

+ Đại Học Công Nghiệp TP.HCM.

+ Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (trưởng bộ môn công nghệ phần mềm).

+ Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM - Trung Tâm Tin Học.

+ Đại Học Kinh Tế - Luật.

+ Đại Học Công Nghệ.

> Về doanh nghiệp (15 năm)

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh, Thạc sĩ khoa học máy tính.

- Cổ đông công ty Cổ Phần Hưng Gia Sài Gòn.

Chức Vụ: Giám Đốc Chiến Lược (2014->07/2016).

- Công ty KIC (http://kicthermal.com/).

Kỹ sư phần mềm (System Profiling) - tham gia nhiều dự án lớn của công ty.

* Thành tựu

Anh tham gia làm dự án khoa học cấp đại học quốc gia, thời gian thực hiện 2013-2015, tên dự án khoa học "Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học", mã số B2013-26-02, xếp loại tốt, nghiệm thu ngày 10/12/2015.

Để lại thông tin để được tư vấn thêm