Nâng tầm sự nghiệp của bạn ngay hôm nay

Học viên nói gì về VietnamWorks Learning?

Xu thế nghề nghiệp và kỹ năng tại Việt Nam 2019

  • Dự đoán nhu cầu tuyển dụng
  • Ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao nhất?
  • Sự chênh lệch giữa nhu cầu tuyển dụng và nguồn lao động thực tế?
  • Người tìm việc cần trang bị những gì?
Tải toàn bộ báo cáo
 

Hợp tác giảng dạy trên VietnamWorks Learning

Kiếm thêm thu nhập từ các khoá học trực tuyến và kết nối với hơn 3 triệu users đang tìm việc tại VietnamWorks.com.

Đăng nhập bằng tài khoản giảng viên Hợp tác trở thành giảng viên