Thành Thạo C++ Qua 108 Bài Học

Cung cấp bởi Trần Duy Thanh
  • Kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C++
  • Có thể tham gia các dự án liên quan tới lập trình C++
  • Kỹ năng tạo ra một ứng dụng C++ hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học
Thành Thạo C++ Qua 108 Bài Học
700.000 ₫
  • Học online
  • 18 giờ 57 phút
  • 109 video
  • Tiếng Anh
  • Cam kết hài lòng 100% Xem chi tiết
Xem tổng quát

Nội dung khóa học

  • Video
  • Tài liệu học
Phần 1: Giới thiệu về lập trình C++ và các công cụ lập trình
45 phút
6 video
00:07:34 Bài mở đầu
Xem thử
00:07:43 Bài 1: Giới thiệu về C++
Xem thử
00:07:24 Bài 2: Một số công cụ lập trình C++ và cách sử dụng
00:09:23 Bài 3: Chương trình C++ đầu tiên
00:06:29 Bài 4: Ý nghĩa của cout và cin trong C++
00:06:52 Bài 5: Các ký tự đặc biệt
Phần 2: Các khái niệm cơ bản
113 phút
11 video
Phần 3: Các câu lệnh rẽ nhánh
102 phút
11 video
Phần 4: Các vòng lặp
127 phút
12 video
Phần 5: Mảng
117 phút
12 video
Phần 6: Hàm
121 phút
12 video
Phần 7: Con trỏ
140 phút
13 video
Phần 8: Xử lý chuỗi
121 phút
13 video
Phần 9: Kiểu dữ liệu có cấu trúc
95 phút
9 video
Phần 10: Xử lý tập tin
98 phút
9 video
Phần 11: Tổng kết khóa học
32 phút
1 video

Tôi sẽ học gì?

Khóa học về lập trình C++ này sẽ cung cấp cho bạn toàn bộ những kiến thức từ cơ bản tới nâng cao. Từ đó, các bạn học viên có thể thực hiện thành công một ứng dụng C++ hoàn chỉnh. Bên cạnh những nền tảng kiến thức căn bản thì sau khóa học, bạn có thể tiếp tục theo đuổi các môn học như lập trình Android, Java...và nhiều khóa học lập trình chuyên nghiệp liên quan khác.

  

* LỢI ÍCH HỌC VIÊN

Hoàn thành khóa học "Thành Thạo C++ Qua 108 Bài Học", học viên sẽ:

- Tự tin tham gia thực hiện các dự án liên quan tới lập trình C++

- Làm chủ lập trình C++ để dễ dàng hiểu được các ngôn ngữ mới

- Sở hữu nền tảng kiến thức vững vàng tổng quan về ngôn ngữ lập trình C++

- Có nền tảng chắc chắn để tự tin học tiếp các khóa liên quan như lập trình C#, lập trình Android, lập trình Java, cấu trúc dữ liệu,...

 

* ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

Khóa học "Thành Thạo C++ Qua 108 Bài Học" hoàn toàn phù hợp với:

- Những bạn mới bắt đầu làm quen và có đam mê về lập trình C++

- Những ai muốn góp nhặt thêm kiến thức và kỹ năng về lập trình C++

- Các bạn sinh viên không theo học chuyên ngành công nghệ thông tin nhưng muốn khám phá, muốn biết thêm về lĩnh vực này để tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp với mức lương hấp dẫn

 

* YÊU CẦU KHOÁ HỌC

- Để tham gia khóa học "Thành Thạo C++ Qua 108 Bài Học", học viên chỉ cần có:

- Máy tính/ điện thoại/ máy tính bảng có kết nối internet

Thông tin về giảng viên

Trần Duy Thanh

13 khoá học

* Kinh nghiệm

> Về giảng dạy (10 năm giảng dạy)

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khoa học máy tính.

- Các trường đã và đang giảng dạy:

+ Đại Học Công Nghiệp TP.HCM.

+ Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (trưởng bộ môn công nghệ phần mềm).

+ Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM - Trung Tâm Tin Học.

+ Đại Học Kinh Tế - Luật.

+ Đại Học Công Nghệ.

> Về doanh nghiệp (15 năm)

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh, Thạc sĩ khoa học máy tính.

- Cổ đông công ty Cổ Phần Hưng Gia Sài Gòn.

Chức Vụ: Giám Đốc Chiến Lược (2014->07/2016).

- Công ty KIC (http://kicthermal.com/).

Kỹ sư phần mềm (System Profiling) - tham gia nhiều dự án lớn của công ty.

* Thành tựu

Anh tham gia làm dự án khoa học cấp đại học quốc gia, thời gian thực hiện 2013-2015, tên dự án khoa học "Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học", mã số B2013-26-02, xếp loại tốt, nghiệm thu ngày 10/12/2015.

Để lại thông tin để được tư vấn thêm