Triệu Tuấn Anh

* Kinh nghiệm và thành tựu

Triệu Tuấn Anh - Kỹ sư cơ khí Đại học Bách Khoa Hà Nội.

- Anh có 2 năm thiết kế chế tạo khuôn đúc các thiết bị điện cao thế và 5 năm làm việc tại bộ phận CNC - Samsung Electronics chuyên chế tạo vỏ điện thoại kim loại.

- Anh hiện đang làm Phó phòng CNC tại công ty Samsung Electronics Viet Nam và sử dụng Inventor thiết kế các chi tiết máy, các đề án cải tiến kết hợp mô phỏng thuyết trình chuyên nghiệp trên Powerpoint và nhiều lần báo cáo tại các đại hội lớn của tập đoàn Samsung.å

1 khóa học Triệu Tuấn Anh chất lượng giá tốt