Webservice Cho Di Động

Cung cấp bởi Trần Duy Thanh
  • Sở hữu kiến thức toàn diện về lập trình .net Webservice (SOAP, RESTful)
  • Nắm rõ kỹ thuật tương tác dữ liệu giữa Di động Android với Webservice
  • Kỹ năng sử dụng Microsoft SQL Server
Webservice Cho Di Động
500.000 ₫
  • Học online
  • 14 giờ 7 phút
  • 39 video
  • Tiếng Việt
  • Cam kết hài lòng 100% Xem chi tiết
Xem tổng quát

Nội dung khóa học

  • Video
  • Tài liệu học
Phần 1: Giới thiệu về .Net WebService và các công cụ hỗ trợ lập trình
84 phút
5 video
00:09:30 Bài mởi đầu
Xem thử
00:10:37 Bài 1: Giới thiệu .Net WebService
00:06:47 Bài 2: Giới thiệu các công cụ hỗ trợ lập trình Web Service
Xem thử
00:38:23 Bài 3: Cài đặt và sử dụng Microsoft SQL Server
00:18:40 Bài 4: Cài đặt Visual Studio
Phần 2: Cài đặt IIS Webserver
16 phút
2 video
Phần 3: Lập trình Webservice SOAP với Visual Studio
154 phút
9 video
Phần 4: Tương tác di động Android với WebService SOAP
236 phút
6 video
Phần 5: Lập trình Webservice RESTful với Visual Studio
122 phút
8 video
Phần 6: Tương tác di động Android với WebService RESTful
177 phút
4 video
Phần 7: Các bài tập rèn luyện
67 phút
5 video

Tôi sẽ học gì?

Bạn sẽ nhận được gì khi tham gia khóa học "Webservice Cho Di Động"? Đó là trọn bộ kiến thức lập trình Webservice với SOAP, Web API Restful và cả cách thức tương tác dữ liệu từ di động Android tới .net Webservicce. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể dễ dàng tương tác từ di động tới webservice, khai thác được Microsoft SQL Server cũng như Visual Studio hiệu quả hoặc có thể ứng tuyển làm Backend cho di động.

  

* LỢI ÍCH HỌC VIÊN

Hoàn thành khóa học "Webservice Cho Di Động", học viên sẽ:

- Có được kiến thức toàn diện về lập trình .Net Webservice (SOAP, RESTful)

- Kỹ năng sử dụng Microsoft SQL Server

- Nắm rõ cách thức cài đặt cấu hình IIS Webserver

- Thành thạo kỹ thuật tương tác dữ liệu giữa di động Android với Webservice

 

* ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

Khóa học "Webservice Cho Di Động" hoàn toàn phù hợp với:

- Người muốn học lập trình Backend cho ứng dụng di động

- Những ai muốn học .Net webservice (SOAP, Web API)

- Người yêu thích lĩnh vực lập trình di động

- Sinh viên không học công nghệ thông tin muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin

 

* YÊU CẦU KHOÁ HỌC

Không có yêu cầu.

Thông tin về giảng viên

Trần Duy Thanh

13 khoá học

* Kinh nghiệm

> Về giảng dạy (10 năm giảng dạy)

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khoa học máy tính.

- Các trường đã và đang giảng dạy:

+ Đại Học Công Nghiệp TP.HCM.

+ Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (trưởng bộ môn công nghệ phần mềm).

+ Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM - Trung Tâm Tin Học.

+ Đại Học Kinh Tế - Luật.

+ Đại Học Công Nghệ.

> Về doanh nghiệp (15 năm)

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh, Thạc sĩ khoa học máy tính.

- Cổ đông công ty Cổ Phần Hưng Gia Sài Gòn.

Chức Vụ: Giám Đốc Chiến Lược (2014->07/2016).

- Công ty KIC (http://kicthermal.com/).

Kỹ sư phần mềm (System Profiling) - tham gia nhiều dự án lớn của công ty.

* Thành tựu

Anh tham gia làm dự án khoa học cấp đại học quốc gia, thời gian thực hiện 2013-2015, tên dự án khoa học "Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học", mã số B2013-26-02, xếp loại tốt, nghiệm thu ngày 10/12/2015.

Để lại thông tin để được tư vấn thêm