Webservice Cho Di Động

Cung cấp bởi Trần Duy Thanh
  • Có được kiến thức toàn diện về lập trình .net Webservice (SOAP, RESTful)
  • Nắm rõ kỹ thuật tương tác dữ liệu giữa Di động Android với Webservice
  • Có kiến thức sử dụng Microsoft SQL Server
Webservice Cho Di Động
500.000 ₫
  • 14 giờ 7 phút
  • 39 video
  • Tiếng Việt
  • Cam kết hài lòng 100% Xem chi tiết

Tôi sẽ học gì?

Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức lập trình Webservice với SOAP, Web API Restful. Cách thức tương tác dữ liệu từ di động Android tới .net Webservicce. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể dễ dàng tương tác từ di động tới webservice, có thể khai thác được Microsoft SQL Server cũng như Visual Studio hiệu quả hoặc có thể xin việc làm Backend cho di động.

  

* LỢI ÍCH HỌC VIÊN

Hoàn thành khóa học "Webservice Cho Di Động", học viên sẽ có thể:

- Có được kiến thức toàn diện về lập trình .Net Webservice (SOAP, RESTful)

- Có kiến thức sử dụng Microsoft SQL Server

- Nắm rõ cách thức cài đặt cấu hình IIS Webserver

- Nắm rõ kỹ thuật tương tác dữ liệu giữa di động Android với Webservice

 

* ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

Khóa học "Webservice Cho Di Động" hoàn toàn phù hợp với:

- Bất cứ ai muốn học lập trình Backend cho ứng dụng di động

- Bất cứ ai muốn học .Net webservice (SOAP, Web API)

- Những ai yêu thích lĩnh vực lập trình di động

- Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin

 

* YÊU CẦU KHOÁ HỌC

Không có yêu cầu.

Cấu trúc chương trình

Phần 1: Giới thiệu về .Net WebService và các công cụ hỗ trợ lập trình
84 phút
5 video
00:09:30 Bài mởi đầu
Xem thử
00:10:37 Bài 1: Giới thiệu .Net WebService
00:06:47 Bài 2: Giới thiệu các công cụ hỗ trợ lập trình Web Service
Xem thử
00:38:23 Bài 3: Cài đặt và sử dụng Microsoft SQL Server
00:18:40 Bài 4: Cài đặt Visual Studio
Phần 2: Cài đặt IIS Webserver
16 phút
2 video
Phần 3: Lập trình Webservice SOAP với Visual Studio
154 phút
9 video
Phần 4: Tương tác di động Android với WebService SOAP
236 phút
6 video
Phần 5: Lập trình Webservice RESTful với Visual Studio
122 phút
8 video
Phần 6: Tương tác di động Android với WebService RESTful
177 phút
4 video
Phần 7: Các bài tập rèn luyện
67 phút
5 video

Thông tin về giảng viên

Trần Duy Thanh

13 khoá học

* Kinh nghiệm

> Về giảng dạy (10 năm giảng dạy)

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khoa học máy tính.

- Các trường đã và đang giảng dạy:

+ Đại Học Công Nghiệp TP.HCM.

+ Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (trưởng bộ môn công nghệ phần mềm).

+ Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM - Trung Tâm Tin Học.

+ Đại Học Kinh Tế - Luật.

+ Đại Học Công Nghệ.

> Về doanh nghiệp (15 năm)

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh, Thạc sĩ khoa học máy tính.

- Cổ đông công ty Cổ Phần Hưng Gia Sài Gòn.

Chức Vụ: Giám Đốc Chiến Lược (2014->07/2016).

- Công ty KIC (http://kicthermal.com/).

Kỹ sư phần mềm (System Profiling) - tham gia nhiều dự án lớn của công ty.

* Thành tựu

Anh tham gia làm dự án khoa học cấp đại học quốc gia, thời gian thực hiện 2013-2015, tên dự án khoa học "Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học", mã số B2013-26-02, xếp loại tốt, nghiệm thu ngày 10/12/2015.


Đánh giá